วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11.40 น. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบอำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จำนวน 1,500 คน ที่รวมตัวกันชุมนุมคัดค้านการขึ้นภาษียาเส้น ณ.ที่บริเวณด้านหน้าสรรพสามิตจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เคลื่อนตัวเข้าปิดกั้นการจราจรบริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข 21 เป็นทางเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่สามารถใช้เส้นทางได้

 

ในขณะที่รายงาน กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการเคลื่อนย้ายเต็นท์มาตั้งบนถนน ซึ่งคาดว่า จะปิดการจราจรน่าจะใช้เวลานาน และยังไม่มีการเข้าเจรจาจากหน่วยงานราชการแต่อย่างใด มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก เข้าควบคุมสถานการณ์และเจรจากับผู้ชุมชุม

 

 

 

 

 

 

สำหรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ขอให้รัฐบาลทบทวนการขึ้นภาษีสรรพสามิต ที่จัดเก็บจากการซื้อขายยาเส้นที่สูงขึ้นกว่า 2,000 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นผู้ชุมนุมยังได้เปิดเวทีปราศรัยโจมตีรัฐบาลที่ขึ้นภาษียาเส้นกว่า 2,000 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรง และผู้ประกอบการบอกว่า จะมีการรับซื้อไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผลผลิตปีที่แล้ว นั่นก็หมายความว่าพี่น้องผู้ปลูกยาสูบจะมีรายได้ลดลงกึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วอย่างแน่นอน นั่นหมายถึงปัญหาภาระหนี้สิน ปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า