ที่ห้องประชุมโรงแรมชญาดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม  2562  ดร.สาธิต  ปิติวรา ผู้สมัคร ส.ส ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา สังกัด อนค.โคราช ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ.นครราชสีมา โดยมีอดีตผู้บริหาร อปท. ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการ นักธุรกิจและบุตรหลานคหบดีในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จำนวน 60 คน ร่วมประชุมระดมสมอง นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดเป็นรูปแบบนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งและนำเสนอ อนค.ส่วนกลาง ให้พิจารณาการอนุมัติให้ใช้ชื่อ อนค.สมัครการเมืองท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สาธิต  แคนดิเดตนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลหลากหลายสถานะส่วนหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร อปท. ซึ่งมีทั้งสนาม อบจ.ฯ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามขั้นตอนต้องสมัครเป็นสมาชิก อนค.ตลอดชีพ จากนั้นจัดทำโปร์ไพล์และวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อมูลในส่วนของปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ผลักดันต่อเติมคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการเพื่อตอบโจทย์เปลี่ยนแปลงให้โคราชดีขึ้น

นโยบายสำคัญที่จะสานฝันให้เป็นจริงและสามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม 1.การขนส่งมวลชนสาธารณะ 2.การมีส่วนร่วมในการทำงบประมาณประจำปี 3.ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมงบประมาณของ อบจ. ฯ ปีละ 4,000 ล้านบาท สามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการได้ 4.การศึกษา คนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและต้องเท่าเทียมกัน 5.การจัดการขยะ

โดย อบจ. เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่าง อปท. ตั้งแต่การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ขยะมีมูลค่าไม่สูญเปล่า 6.เกษตรก้าวหน้า7.การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 8.การบริหารจัดการน้ำ ที่มีการภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แนวคิดสร้างแก้มลิง ผันน้ำจากแม่น้ำสายหลัก อย่างไรก็ตาม

 

 

 

"จากคะแนนเลือกตั้ง สส.เขตที่ผ่านมา ทั้ง 14 เขต ผู้สมัคร อนค. แม้นจะสอบตก แต่ทุกเขตมีคะแนนรวมเกินหลักหมื่นและอยู่ในลำดับต้นๆ เชื่อชาวโคราชได้ให้การตอบรับต้องการผู้สมัคร อนค.เข้าไปทำหน้าที่ในท้องถิ่นที่ถูกผูกขาดกับคนนามสกุลเดิมๆ มาหลายสิบปี"  ดร.สาธิต  กล่าวด้วยความมั่นใจ