royal coronation
19 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ราชภัฏโคราช เปิดบ้านรับสาวงามสัมผัสวิถีท้องถิ่น

19 กรกฎาคม 2562 - 14:25 น.
โคราช,สาวงาม,วิถีท้องถิ่น
Shares :
เปิดอ่าน 873 ครั้ง

นครราชสีมา - คมข่าวทั่วไทย

 

              ที่ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. พร้อมคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นโคราช ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด นางสาวไทยนครราชสีมา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.นม. บรรยายพิเศษเรื่อง “คนโคราช” จากนั้นนำผู้เข้าประกวดร่วมกิจกรรม Workshop ทำของดีเมืองโคราช ทำเส้นขนมจีนบ้านประโดก และคั่วหมี่โคราช ที่เรือนโคราช มร.นม. บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

 

 

 

 

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร อธิการบดี มร.นม. เปิดเผยว่า มร.นม.ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่ได้รับการยกย่องในระดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ถือเป็นรากเหง้าของคนโคราช จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประกวดฯ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องคนโคราช จะทำให้ผู้เข้าประกวดทุกคนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตของคนโคราช และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของการประกวดนางสาวไทย เพื่อเป็นตัวแทนของชาวโคราชในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวโคราชและสามารถเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทย ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตานานาอารยประเทศ อันส่งผลดีในทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวไกลและเป็นที่รู้จักสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ