ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศช่วงนี้ จ.เลย  เป็นที่จับตามองของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลังจากการเลือก ส.ส.และการจัดตั้งรัฐบาลวางตัวคณะรัฐมนตรีสำเร็จ การเมืองที่ตามมาคือ”ท้องถิ่น” นั่นคือนายก อบจ. ดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งที่หอมกรุ่นของบรรดานักการเมืองในระดับท้องถิ่นแต่การเมืองเริ่มเปลี่ยนไปเห็นกันชัดๆคือ ส.ส.ทั้ง 3 คนของสนามเลือกตั้ง จ.เลย ล่าสุดช้างถูกล้มทั้ง 3 คน ผู้ที่เดินสู้สภาฯได้คือ ผู้สมัครหน้าใหม่ครั้งแรกของสนามเลือกตั้ง ส.ส. และยังเป็นชาว อ.วังสะพุงด้วยกันทั้งหมด ครั้งนี้จะมีนักการเมืองวระดับชาติอดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรีขอร่วมชิงชัยด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจีระศักดิ์  น้อยก่ำ  1 ใน จำนวนวาที่ผู้สมัคร นายก อบจ.เลย   นายจีระศักดิ์  น้อยก่ำ  (สจ.โก้.)  เกิด 4 ต.ค.2512 อายุ 48 ปี ที่อยู่ 66 หมู่ 8 บ้านโป่ง ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย   การศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทองสุข   ทางสายใหม่ (New Way)  เข้าสู่เส้นทางการเลือกตั้ง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.เลย เขต อ.หนองหิน 

จากนั้นลงสมัครชิงชัยตำแหน่งนายก อบจ.เลย เมื่อปี 2554 มาครั้งนี้เปิดตัวเป็นรายแรกในนามส่วนตัวบนถนนสายใหม่เมืองเลย   พร้อมลงสมัครรับใช้ชาวเมืองเลย ด้วยสโรแกรนด์ “เส้นทางความฝัน เส้นทางความหวัง เส้นทางมั่นคง เส้นทางแห่งความยุติธรรม เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง เส้นทางแห่งความสุข และเส้นทางแห่งความโปงใส”ภายใต้ วิสัยทัศน์"เปลี่ยนเพื่อเลย"    พันธกิจ จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ของพี่น้องชาวเลยและผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก นั้นหมายถึงผลงานที่สามารถจับต้องได้ภายใน 4 ปี และที่สำคัญต้องพัฒนาองค์กรที่มีความมืดมิดมานานให้มีแสงสว่างและให้เกินความยุติธรรมโปงใสความชอบได้ โดยใช้หลักนิติธรรมความสุขรอยยิ้มแห่งหวังความสุขจะกลับสู่องค์กรและครอบครัว

นายจีระศักดิ์ฯเปิดเผยถึงพรรคทางสายใหม่(New Way) เส้นทางความฝัน เส้นทางความหวัง เส้นทางมั่นคง เส้นทางแห่งความยุติธรรม เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง เส้นทางแห่งความสุข  และเส้นทางแห่งความโปร่งใส

 

 

 

ความภูมิใจคนเมืองเลย สัญญาที่ต้องทำจะมุ่งเน้นผลประโยชน์ของพี่น้องชาวเลยและผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักนั้นหมายถึงผลงานที่สามารถจับต้องได้ภายใน 4 ปี และที่สำคัญต้องพัฒนาองค์กรที่มีความมืดมิดมานานให้มีแสงสว่างและให้เกินความยุติธรรมโปร่งใสความชอบได้ โดยใช้หลักนิติธรรมความสุขรอยยิ้มแห่งหวังความสุขจะกลับสู่องค์กรและครอบครัว ด้วยนโยบายหลัก การท่องเที่ยว  จัดสร้างหอเหยียบเมฆอริยสงฆ์เมืองเซไลใจกลางเมืองเลยสูง 150 ม.   ส่งเสริมจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โลก โซนภูเรือด่านซ้ายนาแห้ว  ส่งเสริมผลักดันให้มีกระเช้าขึ้นภูกระดึง ที่มีไม่ทำลายธรรมชาติ สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณการจัดตั้งแหล่งการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ

ส่งเสริมเทศกาลดนตรีที่ใหญ่สุดในจังหวัดเลย  จัดให้มีการวิ่ง-ปั่นเฉลิมพระเกียรติ5 ธันวามหาราช ที่คุนหมิงเมืองไทย เปิดเส้นทางรถรางท่องเที่ยวเชียงคาน – อ.ปากชม  ส่วนด้านการคมนาม จะบริหารเครื่องจักรเช่า ให้ประจำแต่ละอำเภอกรณีถนนพังชำรุดสามารถซ่อมได้ทันที โครงการถนนไร้หลุมถนนทุกสายที่อบจ.ดูแลต้องไม่มีหลุม และด้านกีฬานั้นตนชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เกิดจัดสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางให้เป็นที่สวยงามและมาตรฐานสากลAFC    จัดสร้างสนามหญ้าเทียมและสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ทุกอำเภอ

 

 

 

 จัดให้มีฟุตบอลลีกภายในทั้งเยาวชนและอาวุโสในจังหวัด(เมืองแห่งกีฬา)    สนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ  สนับสนุนฟุตบอลอาชีพในจังหวัด  จัดให้มีโรงเรียนกีฬาประจำทุกอำเภอ

ด้านสังคม    จัดให้มีWifiฟรีทุกชุมชนเพื่อลดต้นทุนในการติดต่อโลกเซียล ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกกลุ่มอายุ  จัดให้แพทย์ ออกตรวจตามรพ.สต.ทุกอาทิตย์ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสภาเยาวชนทุกชุมชนในจังหวัดเลย และการเกษตรส่งเสริมเครื่องมือผลิตปุ๋ยและทำอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุน    จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร     ส่งเสริมงบประมาณกลุ่มอาชีพเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตและลดต้นทุนการผลิต โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและเพื่อทำเกษตรสีเขียวแปลงใหญ่  ส่งเสริมสร้างสนับสนุนงบประมาณความเป็นเอกลักษณ์แต่ละอำเภอแต่ละชุมชมเช่นประวัติศาสตร์ การเกษตร แหล่งวัฒนธรรม เป็นต้น

ตลอดจนด้านการเมืองนั้นต้องให้การศึกษา  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวประชาธิปไตยแก่คนรุ่นใหม่   สร้างหลักสูตรประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัด อบจ. สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและผู้ประกอบการให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่   สร้าง Innovator Complex  เพื่อใช้เป็นเวทีหรือสถานที่การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่(ศูนย์สร้างอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน) การกำกัดขยะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ควบคู่กัน การขัดแยกขยะเริ่มจากครัวเรือนและจัดธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้านแต่ชุมชนเริ่มจัดอบรมเรื่องขยะ  .ตั้งโรงงานแยกขยะสร้างจุดเพื่อรองรับขยะ 3-4 อำเภอต่อจุด  จัดเก็บและทำลายขยะเป็นพิษตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเลยเพื่อลดการจ่ายรพ.

 

 

 

"การเลือกตั้งนายก อบจ.เลย ครั้งที่ 2 ของผม ครั้งนี้ผมมีความมั่นใจสูงมาก และไม่วิตกกังวลและไม่หวั่นไหวที่ต้องสู้กับคู่แข่งที่สืบทอดตำแหน่งนี้มานานหลายสิบปีจากพ่อตกมาสู่ลูกและเป็นแชมป์เก่า 4 สมัยซ้อน ขอให้นำนโยบายที่ดีสามารถทำได้เป็นรูปธรรมและแตะต้องได้ด้วยความโปร่งใสก็พอ เพราะผมเชื่อว่าการเมืองไม่ใช่มรดกการการเมืองไม่ใช่ของนายทุน การเมืองต้องเป็นของทุกๆคน"จีระศักดิ์ กล่าวในที่สุด