14 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลกระทบรุนแรงต่อต้นข้าวนาปีที่ปลูกไว้ ขาดน้ำหล่อเลี้ยงเป็นเวลานานจนเริ่มยืนต้นตาย   

 

 

 

โดยนายสมพงษ์ ดีโนนสูง อายุ 59 ปี  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ช่วงก่อนหน้านี้ได้เร่งปลูกข้าวนาปีเพราะมีฝนตกลงมา แต่หลังจากข้าวเริ่มแตกหน่อ ฝนกลับทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช้ทำการเกษตร  อีกทั้งสภาพอากาศก็ร้อนจัดตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ต้นข้าวนาปีเริ่มยืนต้นแห้งตาย ส่วนชาวบ้านที่มีแหล่งน้ำสำรองก็เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย ต้องพยายามใช้เท่าที่พอจะหาได้ จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งออกมาสำรวจหาทางช่วยเหลือโดยเร็ว


 

 

ส่วนภาวะฝนทิ้งช่วงในปีนี้ ค่อนข้างรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ระดับน้ำในลำเชียงไกรลดต่ำลง จนไม่สามารถปล่อยให้ทำการเกษตรได้ เพราะอาจจะกระทบต่อน้ำดิบที่กักเก็บไว้ผลิตประปาอุปโภคบริโภค แม้ว่าหน่วยงานรัฐจะพยายามทำฝนเทียมแต่เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ไม่ได้ผลมากนัก เกษตรกรจึงเฝ้ารอให้ฝนตกลงมาช่วยในเร็ววันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น  

 

ซึ่งเกษตรกรบางรายที่มีบ่อน้ำกลางทุ่งนา รวมไปถึง บ่อน้ำธรรมชาติกลางทุ่งนาในจุดอื่นๆ ที่มีทั้งปลา และเต่า  ก็จำเป็นต้องสูบดึงน้ำขึ้นมาใช้ ก่อนที่ต้นข้าวจะยืนต้นตาย   ส่งผลกระทบให้เต่าจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัย  จึงนับได้ว่า ปีนี้ ฝนทิ้งช่วงยาวนานและแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี 

 

 

 


เรื่อง / ภาพ นายประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ