royal coronation
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
ภูมิภาค

สคร.9 ห่วงใยปชช.จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 - 07:24 น.
ไข้หวัดใหญ่,โคราช
Shares :
เปิดอ่าน 1,347 ครั้ง

สคร.9 ห่วงใยประชาชน จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเปราะบางเขตเมืองโคราช ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 5 ราย


14 กรกฎาคม  2562 ที่ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ไบเล่ย์-จวน ผวจ.นครราชสีมา เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2562 นายแพทย์กิตติพงศ์  สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (สคร.9) นครราชสีมา  

 

พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อเสริมคุ้มกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมีประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคมได้ขอเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

 

จากนั้นได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรคและร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค จากนั้นได้เดินทางไปฉีดวัคซีนที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

 

 

น.พ กิตติพงศ์ ฯ ผอ.สคร.9 นม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีประชาชนกลุ่มเปราะบาง ส่วนหนึ่งหนีความยากจนได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในเขตเมือง โดยตั้งหลักปักฐานในชุมชนแออัด ส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขประกอบกับช่วงนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก กลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคได้ง่าย สคร. 9 ได้รับการสนับสนุนวัคซีน ฯ จากสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จำนวน 500 โดส เพื่อมาใช้ดำเนินการโครงการพัฒนากลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมโรค

 

สถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่สุขภาพที่ 9 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ) ตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พบผู้ป่วย 20,714 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย แยกเป็นรายจังหวัดได้ ดังนี้นครราชสีมา ผู้ป่วย 14,062 ราย เสียชีวิต 5 ราย ชัยภูมิ 3,026 ราย บุรีรัมย์ 2,095 ราย และสุรินทร์ 1,531 ราย จำแนกกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด ช่วงอายุ 5-9 ปี อายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ

 

 

 

เรื่อง  เกษม โคราช  ภาพ คมข่าวทั่วไทย

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ