27 มิถุนายน 2562 ปชช.ให้ความร่วมมือเข้าถึงข้อมูลทำให้ไม่ขยายวงกว้าง สสจ.เชื่อมั่นไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ-ป่วยจากบัตรพลังงานลวงโลก ส่วนการดำเนินคดีเป็นหน้าที่ของสคบ.ที่ทางวิชาการต้องคอยสนับสนุนข้อมูล

 

 

 

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงกรณีบัตรพลังงาน ที่มีประชาชนในพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่นตกเป็นเหยื่อและซื้อมาใช้เพื่อรักษาโรค ตามที่อ้างว่ารักษาได้สารพัดโรค ว่า  ในการดำเนินการด้านกฎหมายนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือสคบ.จังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอย.ส่วนกลาง  

 

 

สสจ.มีการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้พบว่าไม่มีการขยายวงกว้างออกไป ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนน้อย ซึ่งในกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ ทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเห็นว่านอกจากขอนแก่นแล้วยังมีในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันคนอีสานเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ มีความเข้าใจ มีคุณหมอที่สร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่อุบลรัตน์ คุณหมออภิสิทธิ์ ธำรงวรางกู ทำให้เกิดความเข้าใจ ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมปรับเปลี่ยน จึงผ่านไปได้ด้วยดี

 

             

“สสจ.ดำเนินการเชิงรุก ใช้สื่อสาธารณะให้ประชาชนเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูล มีเหตุผิดปกติ ร่วมกันเฝ้าระวัง เกิดการป้องกันที่ดี กรณีบัตรพลังงานก็เกิดจากญาติเห็นความผิดปกติความไม่ถูกต้อง จึงส่งข้อมูลมาให้เรา ทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วทีมงานได้ลงไปดูแล สร้างความเชื่อมั่นทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ เกิดความวิตกกังวลว่าบัตรมีสารกัมมันตภาพรังสีนั้น ขณะนี้ไม่พบว่ามีผู้ป่วยหรือภาวะผิดปกติทางร่างกาย เท่าที่เห็นไม่มีบัตรที่ชำรุดระหว่างใช้ ส่วนด้านจิตใจก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว”นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าว

 

 

เรื่อง / ภาพ จิติมา จันพรม