นครราชสีมา –วันนี้ (25มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันลอกสระน้ำเก่ากลางหมู่บ้านมาบพิมาน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หลังจากพบว่า สระน้ำแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งรกร้างมานาน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเร่งจัดเก็บขยะวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง รับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาปัจจุบันมีเพียงแหล่งเดียว และอาจจะไม่เพียงพอหากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้  จึงจำเป็นต้องเตรียมการณ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำฉุกเฉินกรณีเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ได้ด้วย เพราะที่ผ่านมา บ้านมาบพิมานเคยเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่บ่อยครั้งและอยู่ติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งมีป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก แต่อยู่ห่างไกลจากลำน้ำสายหลักของตำบลครบุรีใต้อย่างมาก จึงระดมพลังประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำแห่งนี้ไว้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ต่อไป