royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 - 14:17 น.
ภูมิภาค,กาฬสินธุ์
Shares :
เปิดอ่าน 701 ครั้ง

กาฬสินธุ์ - คมข่าวทั่วไทย

คลิปที่ 1

 

ที่โรงเรียนบ้านโนนเมืองวิทยาคาร ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล ระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการสินค้าเกษตร อีกทั้งยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันการผลิตภาคเกษตรของประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สำหรับปีนี้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนโดยนโยบาย 15 ด้าน หนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 44 แปลง พื้นที่ 40,288 ไร่ เกษตรกร 3,242 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตข้าว การบริหารจัดการและป้องกันจำกัดศัตรูข้าวในนาแปลงใหญ่ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าวและคัดเลือกชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ดีเด่นของจังหวัด และรณรงค์ส่งเสริมการงดเผาตอซังในนาข้าว ภายในงานมีแปลงสาธิตการปลูกข้าวโดยเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอก นิทรรศการจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสถานีเรียนรู้ 6 สถานี ถ่ายทอดความรู้โดยนักวิชาการ วิทยากรนาแปลงใหญ่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 250 คน ประกอบด้วย เกษตรกรและผู้นำเกษตรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และเกษตรกรจากชุมชนใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ประธานและผู้ร่วมงานยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้และสาธิตการทำนาหยอด โดยเครื่องโรยข้าวงอก โดยทำมาจากท่อพีวีซีเจาะรู การทำงานของเครื่องจะใช้วิธีลากจูงด้วยแรงงาน มีความห่างตามระยะปลูก 6-8 แถว เป็นการประหยัดแรงงาน ลดขั้นตอนในการถอนกล้าและปักดำ ใช้พันธุ์ข้าวปลูกเพียง 8 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นการประหยัดต้นทุนในการทำนา และชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน

สำหรับพ่นยาและปุ๋ยในนาข้าวลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ลดต้นทุนให้กับเกษตกร ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นส่งเสริมเกษตรกรได้เรียนรู้นวัตกรรมเครื่องมือการเกษตรแบบใหม่ต่อยอดในการเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ