royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ภูมิภาค

ชาวนาเฮ เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์พ้นวิกฤติแล้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 20:06 น.
เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์,พ้นวิกฤติแล้ง,เกษตรกรทำนาปี,มีน้ำเพียงพอ
Shares :
เปิดอ่าน 1,381 ครั้ง

กาฬสินธุ์ - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวยัน มีน้ำเพียงพอทุกกิจกรรมแม้ฝนทิ้งช่วง คาดส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาปี 750 ล้านลบ.ม. เริ่มส่งน้ำ 1 ก.ค.- 30 ต.ค.62

 

          วันที่ 24 มิ.ย. 62 - ที่ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำเหนือเขื่อน-ใต้เขื่อนลำปาว และเขตลุ่มแม่น้ำลำปาว แม่น้ำชี ร่วมประชุมจำนวนมาก

 

 

          นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การที่จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหน้าแล้งที่ผ่านมา อาจมีปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชผลและบ่อกุ้งได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังส่งน้ำลงไปเติมลงแม่น้ำชี ให้ประชาชนในเขต จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกด้วย ในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรายงานผลการบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำ รับทราบปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการ จากผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน แล้ว ยังจะได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงการใช้น้ำร่วมกัน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้น้ำและเกษตรกร

 

 

          ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว มีปริมาณ 597.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.18 จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานได้มีมาตรการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบและอาคารชลประทาน พร้อมเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกัก

 

 

          ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า หลังจากปิดการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.62 ที่ผ่านมา เพื่อซ่อมบำรุงคลองชลประทานตามปฏิทินปฏิบัติ ก่อนทำการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อกำหนดวันส่งน้ำฤดูฝน ซึ่งได้มีมติส่งน้ำในวันที่ 1 ก.ค.62 และสิ้นสุด 30 ต.ค.62 ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ใช้น้ำเร่งทำความสะอาดคู คลอง ที่บางจุดมีวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิ.ย.62 โดยขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน พร้อมเตรียมแผนปรับปรุงทั้งระบบแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในระยะยาว ซึ่งแนวโน้มฤดูฝนปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นจำนวนมาก เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำทุกกิจกรรม เช่น เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง และคาดว่าจะทำการส่งน้ำให้กับชาวนาประมาณ 750 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

 

          นายวิโรจน์ โยธาสิงห์ ตัวแทนสมาพันธุ์กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งบัวบาน กล่าวว่า ในช่วงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำปาวหยุดการส่งน้ำ โดยมีการปล่อยน้ำขังคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศ และให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งได้สูบเข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มีน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อกุ้ง และลดความเสียหายจากปัญหากุ้งน็อคนั้น ประกอบกับมีฝนตกลงมาและเกิดน้ำป่าไหลลงคลองส่งน้ำ ซึ่งได้พัดพาสารเคมีที่ตกค้างจากยาฆ่าหญ้า ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลังลงมา และเมื่อผู้เลี้ยงกุ้งสูบน้ำที่มีสารเคมีเจือปนเข้าบ่อกุ้ง ทำให้กุ้งน็อคตายเป็นจำนวนมาก จึงอยากเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจคุณภาพน้ำ และมีมาตรการป้องกันสารเคมี ไม่ให้ไหลลงคลองชลประทานด้วย.

 

ภาพ / ข่าว - จักรพงษ์ ระวิวรรณ

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended