คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

กอ.รมน.จ.เลย จัดอบรมสานไทยใจหนึ่งเดียว

21 มิถุนายน 2562 - 16:06 น.
จังหวัดเลย,กอรมน
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 1,415 ครั้ง

เลย - คมข่าวทั่วไทย


               เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ที่ รร.ปากชมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย กอ.รมน.จ.เลย  จัดโครงการฝึกอบรมสานใจไทยหนึ่งเดียว รุ่นที่ 4 (สานเสวนา) มี พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ มอบให้ พ.ท.หญิงศรินธร ท้าวฤทธิ์ , ร.ต.อ.เดชาดิศร บุญเนตร ,จ.ส.อ.ณัฐวัฒน์ ธราดล , จ.ส.ท.หญิงรัติยา ปากแก้ว , ส.อ.ธีระภัทร หาญธงชัย , ส.อ.ณัฐวุฒิ ขันตี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว (สานเสวนา) รุ่นที่ 4 ณ รร.ปากชมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย

 

 

 

 

 

               โดยมีนายมนัส ภูมี ปลัดอาวุโส ร่วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจากคนไทยยังยึดติดในวัตถุนิยม มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ในภายหน้า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจึงต้องจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง มีกิจกรรมเสวนาให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นในกรอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

               พร้อมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน การจัดกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการถ่ายทอดจากชุมชนทางศาสนาในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นสื่อกลางให้คนในชุมชน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งกันและกัน เพือเป็นสื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสาพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการการชวยเหลือของประชาชนและเพื่อสร้างควรามเข้มแข็งในชุมชนอีกด้วย ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน และนักเรียน 80 คน

 

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ