เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. 2562 ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย    นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 มีรองผู้วาราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  องค์กรภาคเอกชนร่วมงาน  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ เลย หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเลย พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  การที่ประชาชนชาวเมืองเลย มีความรัก ความสามัคคี รวมพลังจิต พลังกาย ครั้งยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน ในการจัดงานรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ซึ่งบุญบุญซำฮะ หรือที่เรียกว่าบุญเดือน 7 ตามประเพณีบุญ 12 เดือน (ฮีต 12)

นายพรชัย  กล่าวอีกว่า โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือช่วงเช้ามีพิธีทำบุญศาลพระหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองของประชาชนชาวจังหวัดเลย และช่วงบ่ายมีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้ใส่สะอาด และปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ออกจากตนและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

"รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน มีผู้ร่วมรำจำนวน ทั้งสิ้น 21,110 คน และประชาชนชาวไทเลยมาร่วมงานอีกรวมแล้วกว่า 25,000  คน "นายพรชัย  กล่าวในที่สุด