(10 มิถุนายน 2562) ที่หน้าศาลากลาง จ.สุรินทร์ ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย คระผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาล ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้รวมตัวกันกว่า 50 คน เพื่อยื่นหนังสือ ติดตามเรื่องการโอนพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุความจำเป็น ต่อผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ โดยมีนายนคพล บุญโสดากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ดำรงธรรม จ.สุรินทร์

 

 

 

พร้อมด้วยนายธัชชัย สุขอุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงาน สำนักงานส่วงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุรินทร์ ลงมารับหนังสือแทน ผวจ.สุรินทร์โดยชาวบ้านได้ ถือป้ายข้อความระบุว่า”พวกเราไม่เอา รองปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ต.ยะวึก ออกไป ออกไป ออกไป”

ทั้งนี้ในหนังสือดังกล่าว มีใจความว่า ตามที่เทศบาล ต.ยะวึก ได้ทำเอกสารให้ จ.สุรินทร์พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของ นางสุวรรณี วรรณสุทธิ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ต.ยะวึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม ไม่มีหลักธรรมาภิบาล ไร้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา และยังสร้างความแตกแยกให้เกิดในองค์กร แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นต้น

ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมได้เ และยังเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับโดยตรง ซึ่งบุคคลากรเทศบาล ต.ยะวึก ได้เคยทำเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้ว แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ ซึ่งพวกข้าพเจ้าตระหนักแล้วว่าหากให้ นางสุวรรณ วรรณสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ต.ยะวึก ต่อไป จะส่งผลกระทบต่องานราชการโดยรวม ในนามคณะผู้บริหารพนักงานเศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน ต.ยะวึก จึงได้รวมตัวและจัดทำหนังสือเพื่อสอบถามมายัง จ.สุรินทร์ เพื่อให้ จ.สุรินทร์ ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของ นางสุวรรณี วรรณสุทธิ์ ตำแหน่งรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ต.ยะวึก พร้อมสอบถามมายัง จ.สุรินทร์ว่าจะมีมาตรการใดที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและมีมาตรการใดที่จะสร้างองค์กร บุคคลากร ที่มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

นางสาวสมนึก ภูวงษ์ ครูศูนย์เด็กประจำเทศบาลตำบลยะวึก กล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้ของชาวบ้าน มีทั้งเรื่องการดำเนินการเรื่องสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย หัวละ 1,700 บาท ซึ่งทางครูของเด็กได้ยื่นเอกสารไปให้ปลัดเซ็นต์แล้ว ก็มีการอ้างนั่นอ้างนี่ ขอนู้นขอนี่ ซึ่งก็หาให้ทุกอย่างแล้ว ก็ยังไม่ดำเนินการให้ ชาวบ้าน อยากให้จังหวัดเร่งดำเนินการย้ายรักษาการปลัดออกไป ซึ่งทำให้เด็กๆไม่มีสื่อการสอนและเรื่องอาหารการกินต่างๆ ตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็ยังไม่ได้ เด็กๆที่ไปเรียนก็เดือดร้อน

นายเทอดภูมิ วงศ์อำมาตย์ นักวิชาการศึกษาเทศบาล ต.ยะยึก กล่าวว่า ตั้งแต่ตนมาทำงานที่เทศบาล ต.ยะวึก ก็ประสบกับปัญหา โดยพฤติกรรมของรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ต.ยะวึก มีพฤติกรรมที่กดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งพรรคแบ่งพวก สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและคณะครู เราประสบปัญหากับเรื่องนี้หมดทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ลูกจ้างในเทศบาล ในการประเมินเรื่องขั้นเงินเดือนก็สร้างปัญหา ไปแก้คะแนนคนนี้บ้าง คนนั้นบ้าง ทำให้ เราไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ จริงๆแล้วทางเทศบาลก็เคยยื่นหนังสือให้กับทางจังหวัด เพื่อขอให้ย้ายบุคคลคนนี้ไปปฏิบัติงานที่อื่น แต่เวลาล่วงเลยผ่านมานานก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เราจึงรวมตัวกันมาทวงถามในครั้งนี้ ว่าจะมีมาตรการใดในการแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะเราอยากให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาทั้งบุคคล มีธรรมาภิบาล มีความซื่อซัตย์

นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการเทศบาล ต.ยะวึก กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีที่รองปลัดฟ้องร้องหมิ่นประมาทข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมถึง สท.และคณะผู้บริหารจำนวน 46 คน โดยหลังจากที่พวกตนได้ทำหนังสือถึงนายกเทศบาล ต.ยะวึก ว่าให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมในการทำงานของรองปลัด รักษาการปลัดคนนี้ แต่เขากลับนำหนังสือนั้นไปฟ้องหมิ่นประมาท ทำให้เสียเวลาในการให้ปากคำ และถ้าศาลพิจารณารับฟ้องก็จะต้องเสียเวลาไปให้การในชั้นศาลอีก ทำให้ชาวบ้านเสียประโยชน์ เกิดผลกระทบต่างๆต่อการทำงาน เอาเวลาราชการไปสู้คดีกันยืดเยื้อและไม่จบไม่สิ้นสักที ปัญหาในองค์กรก็จะไม่จบ เป็นปัญหามาเกือบปีแล้ว หนังสือได้ยื่นทั้งอำเภอและจังหวัด ทุกที่แล้ว ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร ทำให้ท้องถิ่นขาดความเจริญ ขาดการพัฒนา แม้กระทั่งการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย จึงต้องการให้ทางจังหวัดช่วยรีบดำเนินการเร่งรัดเรื่องต่างๆที่เสนอไป และดำเนินการรองปลัดให้ไปรักษาการหรือช่วยราชการที่อื่น ภายใน 24 ชั่วโมงก็ยิ่งดี หากยังไม่รีบดำเนินการ ชาวบ้านทั้งตำบลยะวึกและคณะทั้งหมดจะเดินทางมาทวงถามอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธัชชัย สุขอุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า อำนาจในการสั่งการอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาในการสั่งการ ซึ่งเราก็ต้องยื่นไปตามระเบียบขั้นตอน พอตนรับเรื่องเสร็จก็ต้องไปบันทึกคำร้องเรียน ผ่านการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่จะมีการประชุมเดือนละครั้ง ฝ่ายเลขาจะต้องรวบรวมคำร้องรวบรวมข้อมูลประกอบ โดยนายกเป็นผู้ขอขึ้นมา ส่วนช่องย้ายจะมีอยู่สองช่องทาง อีกทางหนึ่งถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินร้ายแรงผู้ว่าอาจพิจารณาลงนาม ส่วนเรื่องที่จะให้มาช่วยราชการ ก็ขึ้นอยู่กับเทศบาลทั้งสองแห่งตกลงกันแล้วเจ้าตัวยินยอมด้วย ถ้าเจ้าตัวยอมไปช่วยที่ไหนก็ได้ ในทางปฏิบัติของ ก. จังหวัด ในฐานะที่ตนเป็นเลขานุการ ก. ก็คือจะมีอยู่แค่ 2 ส่วน คือให้ออกไว้ก่อน สั่งพักหรือสั่งประจำ เหตุให้บุคคลคนนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป แต่ทุกอย่างต้องขอโดยนายก แล้วได้รับความเห็นชอบจาก ก. จังหวัด ต้องผ่านการประชุม ก. ถึงจะมีอำนาจออกคำสั่งตรงนี้ได้

ในขณะที่นายนคพล บุญโสดากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มที่มายื่นหนังสือ พร้อมรับทราบข้อเรียกร้อง บอกว่าทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้มารับหนังสือข้อเรียนร้องดัง กล่าวซึ่งก็จะได้ทำบันทึกและนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบและสั่งการในการพิจารณาดำเนินการต่อไป