6 มิถุนายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกลงมาในช่วงเย็นเกือบทุกวัน ติดต่อกันนานกว่า 1 สัปดาห์ แต่กลับไม่ได้ส่งผลดีกับปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมาย แต่อย่างใด

 

 

เนื่องจากปริมาณน้ำฝนไม่ได้ไหลเข้าเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อนพิมาย จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าหลวง ตำบลชีวาน ตำบลดงใหญ่ และ ตำบลกระชอน       

 

 

ประกอบกับปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลแห้งลงอย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกันกับลำน้ำมาศ ซึ่งเป็นสนามแข่งเรือยาว ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ขณะนี้พบว่า ลำน้ำมาศที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอพิมาย บริเวณสนามแข่งเรือยาว ยังคงแห้งขอด ไม่ได้ส่งผลดีกับปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอพิมายแต่อย่างใด

 

 

โดยคาดว่าปีนี้ในพื้นที่อำเภอพิมาย จะประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้เกือบเท่าตัว แต่มาปีนี้กลับแห้งขอด ชาวบ้านต่างหวั่นว่าจะไม่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดปี

 

ส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  เขื่อนลำตะคอง มีปริมาตรกักเก็บ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 54 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำใช้การได้  147 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 47เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ขณะที่เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาตรกักเก็บน้อยสุด คือ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 14 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำใช้การได้  20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เปอร์เซ็นต์ ,เขื่อนมูลบน มีปริมาตรกักเก็บ43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 30 เปอร์เซ็นต์

 

 

เป็นน้ำใช้การได้  36  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 27 เปอร์เซ็นต์ ,เขื่อนลำแชะ มีปริมาตรกักเก็บ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 36 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำใช้การได้  93 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 35 เปอร์เซ็นต์ และเขื่อนลำนางรอง มีปริมาตรกักเก็บ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 31 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำใช้การได้  34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 29 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ว่า ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีปริมาณฝนน้อย

 


เรื่อง /  ภาพ ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ