20 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความแปลกไม่เหมือนใคร โดยที่ในบริเวณป่าช้าริมกำแพงวัดมีหลุมศพของชาวคริสต์ฝังอยู่

 

ซึ่งเป็นภาพที่แปลกตาหาชมได้ยากที่ทั้งสองศาสนาจะใช้สุสานแห่งเดียวกันเป็นที่ฝังศพของชาวคริสต์ และตั้งเจดีย์เก็บอัฐิของชาวพุทธอยู่ในบริเวณเดียวกัน

 

 

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดบ้านดอนขุนสนิท เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ผู้สื่อข่าวได้พบกับคุณลุงสามารถ นาดี อายุ 63 ปี ชาวบ้านซึ่งใช้ชีวิตคู่มากับวัดแห่งนี้มาตั้งแต่จำความได้ เปิดเผยว่า เดิมที่บริเวณที่แห่งนี้เป็นป่าช้าเก่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างนับถือศาสนาพุทธ แต่เมื่อมีคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น และในจำนวนนี้ก็ได้มีชาวคริสต์เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันในชุมชน ทำให้ในหมู่บ้านมีคนนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์อยู่ร่วมกัน และเมื่อมีผู้เสียชีวิตต้องนำศพมาฝังยังสุสานจึงได้ขอพื้นที่ป่าช้าเพื่อเป็นสถานที่ฝังร่างของผู้เสียชีวิตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 

แม้ปัจจุบันป่าช้าที่ใช้ฝังศพจะกลายมาเป็นพื้นที่ของวัดบ้านดอนขุนสนิทแล้ว แต่ชาวคริสต์ก็ยังคงนำศพมาฝังที่วัดแห่งนี้อยู่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่มีใครว่าอะไรกัน บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนโดยไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาแต่อย่างใด.

 


เรื่อง / ภาพประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ