สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.) ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ "ผู้สูงอายุ" ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพร้อมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย ทั่วประเทศ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่หอประชุมรวมใจ 80 พรรษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสันต์ เทียนทอง รองประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแค อดีตอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ท่านแรก และที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย แห่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตร ร่วมกับ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุจำนวน 93 คน ที่จบหลักสูตร “Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ” หลังจากที่มีการเรียนการสอน ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ AM 612 kHz และสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุ ม.ก. ทุกช่องทาง

         ในการนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้้เรียนจบหลักสูตรจนได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุทุกคน ในการเข้าสู่เป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

    

       สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) โดยการขับเคลื่อนและออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่