หลังจากที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก “เจียงฮายเกมส์” เพื่อจำหน่ายหาทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ซึ่ง จ.เชียงราย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 18 - 28 พ.ย. 2561 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 - 22 ม.ค. 2562 เนื่องจากจังหวัดมีงบประมาณในการดำเนินการจำกัด โดยเหรียญที่จัดสร้างได้ถูกนำวางจำหน่ายตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอของ จ.เชียงราย

 

 

 

               ปรากฏว่า ในช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.ย.) มีประชาชนทั่วไป ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่สนใจอยากได้ พากันไปเข้าแถวจับจองหาซื้อกันตั้งแต่เย็นวานนี้ (25 ก.ย.) โดยบางคนนอนพักค้างแรมเพื่อจองคิวซื้อ เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนโรงพยาบาลละ 2,000 เหรียญ จำหน่ายเหรียญละ 1,000 บาท ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บัตรคิวจำนวน 2,000 คน ไม่ให้เกินจำนวน รวมทั้งมีการให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันการเข้ารับซ้ำซ้อนอีกด้วย

               จนกระทั่งเวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นเวลากำหนดให้ซื้อ มีผู้คนจำนวนมากทั้งที่มีบัตรคิวและไม่มี ต่างพากันแออัดเข้าไปดูการจำหน่ายเหรียญดังกล่าว โดยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย ซึ่งใช้ลานกีฬา 77 ปี อนุสรณ์ เป็นสถานที่จัดจำหน่ายเหรียญ พบว่า ผู้คนต่างพากันเข้าไปแออัดภายในอาคารเป็นจำนวนมาก จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำแผงกั้นมาจัดแถวเป็น 3 - 4 แถว แต่ก็พบว่าผู้คนยังคงแออัดจนเกิดการแซงกัน และทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดจำหน่ายชั่วคราวไปหลายครั้ง เพื่อจัดระเบียบใหม่ ด้านโรงพยาบาลต่างๆ ทั่ว จ.เชียงราย ก็มีผู้คนไปหาซื้ออย่างคับคั่งเช่นกัน

               สำหรับเหรียญเจียงฮายเกมส์ดังกล่าว จัดสร้างด้วยโลหะอย่างดี เป็นรูปพระเศียรของพระพุทธเจ้า และลวดลายตามรูปแบบการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัย ด้านล่างมีอักษรว่า “เจียงฮายเกมส์” ซึ่งเป็นภาษาภาคเหนือ หมายถึง “เชียงรายเกมส์” โดยอาจารย์เฉลิมชัยได้จัดสร้างเพื่อหางบประมาณให้ได้จำนวน 36 ล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 18 ล้านบาท จะมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ใน จ.เชียงราย จำนวน 18 แห่งๆ ละ 1 ล้านบาท ที่เหลืออีก 18 ล้านบาท จะนำไปสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติดังกล่าว โดยจะจัดจำหน่ายเฉพาะใน จ.เชียงราย ให้คนเชียงรายได้ครอบครอง