Kom Lifestyle

คลื่นคนวรรณกรรม.รางวัลพานแว่นฟ้า/นายอินทร์อะวอร์ด/ซีไรต์

คลื่นคนวรรณกรรม.รางวัลพานแว่นฟ้า/นายอินทร์อะวอร์ด/ซีไรต์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

0 ประกาศผลออกมาสดๆ ร้อนๆ แล้ว สำหรับการประกวด วรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2553 ที่มีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดขึ้น

 โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ แอ่น แอน แอ๊น...เรื่องสั้นการเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล  5 หมื่นบาท ได้แก่ผลงานเรื่อง “ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี)” โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์  รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล 3 หมื่นบาท  ได้แก่ผลงานเรื่อง “พ่อจ๋า...อุกามาแล้ว” โดย เริงณรงค์ เกตุพินิจ

 รางวัลชมเชย 10 รางวัล  ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท ได้แก่ 1.เรื่อง “ก่อนสายหมอกเลือน” โดย ประดิษฐ์ สุรสีห์เรืองชัย 2.เรื่อง “ดอกเบี้ยนอกระบบ” โดย จันทรา รัศมีทอง 3.เรื่อง “โทรทัศน์ขาว-ดำ” โดย สุชาติ สุขประสิทธิ์ 4.เรื่อง “ปลาดุกกินเด็ก” โดย กรกช บุตรสิม 5.เรื่อง “โปรดทิ้งขยะให้ลงถัง” โดย มนตรี ศรียงค์ 6.เรื่อง “มือปืน, หลวงพ่อ” โดย ไชยา วรรณศรี 7.เรื่อง “เราต่างก็แปลกหน้าอยู่ท่ามกลางหมอกควันของสงคราม” โดย จรรยา  อำนาจพันธุ์พงศ์ 8.เรื่อง “หน้าต่าง” โดย กันต์ธร อักษรนำ 9.เรื่อง “หลำไม่ใส่เสื้อ” โดย การันต์  วรรณยุกต์ และ 10.เรื่อง “ไอ้มดแดง” โดย ศราศิต

 ประเภทบทกวีการเมือง รางวัลชนะเลิศ รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล 5 หมื่นบาท ได้แก่ เรื่อง “เงา (ไม่มีใครอยากไปปัตตานี)” โดย อภิชาติ จันทร์แดง รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล 3 หมื่นบาท ได้แก่ เรื่อง “น้ำตาแม่ไหลในสวนหม่อน” โดย โกสินทร์ ขาวงาม 

 รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท ได้แก่ 1.เรื่อง “การเมืองหน้าหาบขนม” โดย โสภณ  เปียสนิท 2.เรื่อง “ต่าง-ไม่ต่าง" โดย  ดิษฐิยา แก้วเสถียร 3.เรื่อง “ที่สายรุ้งเรืองรองสาดส่องถึง” โดย กระบี่ใบไม้ 4.เรื่อง “บทบันทึกแทนคำสั่งเสีย” โดย พัฒนะ ปฐมพงศ์ 5.เรื่อง “ประชาธิปไตยตั้งไข่ล้ม” โดย แจ้ง วัชรกมล 6.เรื่อง “เราลองมารักกันสักวันไหม” โดย กฤตย์ดิศร กรเกศกมล 7.เรื่อง “ศพาธิปไตย” โดย ตะวัน กองม่วง 8.ผลงานเรื่อง  “สัมผัส” โดย ภูษิต ศรีมณี 9.ผลงานเรื่อง “หลัง ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๓” โดย ปณิธิ พจนาพิทักษ์ และ 10.ผลงานเรื่อง “เหยื่อกระสุน” โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม ....สำหรับการมอบรางวัลนั้นจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 0 อีกรางวัลหนึ่งก็คือ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 มีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 4 ประเภท ดังนี้ ได้แก่ 1.ประเภทสารคดีรางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง "ไปเป็นเจ้าชาย...ในแคว้นศัตรู" โดย คามิน คมนีย์ 2.ประเภทเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง บ้านสัตว์เลี้ยง โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์ และเรื่องสั้น รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง ๓.๒  กิโล โดย จัตวาลักษณ์ มนุษย์ตับหวาน โดย บุณชิต ฟักมี 3.ประเภทกวีนิพนธ์รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง ร้านหนังสือเทพนิยายที่ชายแดน โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ และกวีนิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ผืนผ้าในสงคราม โดย จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์ เรื่อง เหตุที่ข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาล โดย พัฒนะ ปฐมพงศ 4.ประเภทวรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวทมนตร์ โดย สาคร พูลสุข ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทละ 5 หมื่นบาท และ 3 หมื่นบาท (สำหรับประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลประเภทละ 1 หมื่นบาท (สำหรับประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มและจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ต่อไป

 0 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว การยกระดับการให้การสนับสนุนรางวัลของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใน วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีหมายกำหนดการที่สำคัญดังนี้ 10.30 น.สื่อมวลชนลงทะเบียน 11.00 น.กล่าวเรียนเชิญ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และความเป็นมาของรางวัลซีไรต์ จนก้าวมาสู่ปีที่ 32 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงการยกระดับการให้การสนับสนุนแก่การประกวดรางวัลซีไรต์จากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มร.ญัณ เกอซิ่ง ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ กล่าวขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)....หลังจากนั้นเชิญผู้สื่อข่าวซักถามได้ จนถึงเวลา 12.00 น. จบการแถลงข่าว

 0ใครคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนมาทางนี้เลย...ขอเชิญร่วม “โครงการประกวด ร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่สนใจการเขียนงานร้อยกรองมีเวทีในการเขียนงานออกสู่สาธารณะ โดยแบ่งประเภทและระดับชั้นของการประกวด 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-กาพย์ยานี 11 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-กลอนสุภาพ 3.ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป-โคลงสี่สุภาพ เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 3 ช่องทาง คือ ส่งผลงานทางเว็บบอร์ด ในเว็บไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ (<http://www.thaipoet.net/> ) ทางอีเมล ([email protected]) และทางไปรษณีย์ (“กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ” เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง”) สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 จนถึงเดือนธันวาคม 2553 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (08-13190309) ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต(08-5166-6473) และ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ (08-9940-2676)

 0 เพื่อเป็นการ “น้อมดวงใจรำลึกในพระคุณแม่” รายการ “คือไทยหัวใจศิลป์” ตลอดเดือน สิงหาคม จึงเป็นเดือนแห่งการน้อมดวงใจรำลึกในพระคุณแม่ มีดังนี้...อาทิตย์ที่ 1 ส.ค.2553  “แม่เกษตรกรที่ปลูกทุกอย่างเพื่อลูกจนจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาและได้บวชสมใจแม่” แม่อุไรวรรณ พึ่งสาระ แม่เกษตรกร ตำบลบางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 “แม่ศิลปินนักร้องแบบอย่างที่ดีของลูก" คุณแม่ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล แม่หญิงของลูกเก่งลูกแก้ม แม่มีเวลาไม่มากแต่ทุกเวลามีค่าสำหรับลูกแม่เสมอ อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 “แม่ของลูกไทยที่ได้โอกาสไปจับมือกับนักฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก” แม่กฤตยา เลิศนีรนาท แม่ของน้องใช้ เยาวชนคนเด่นของสังคมไทยในวันนี้ น้องใช้ได้เป็นลูกกตัญญู แม่ให้โอกาสสอนและเรียนรู้ไปกับลูกให้โอกาสลูกที่รักอยากทำกิจกรรมที่ชอบ อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 “คุณแม่ผู้เปี่ยมด้วยรักประชาธิปไตยให้กับลูกและสังคมไทย” คุณแม่จิระนันท์ พิตรปรีชา คุณแม่นักประชาธิปไตย กวีซีไรต์ แม่นักเขียน อบรมเลี้ยงดูแลลูก คนหนึ่งเรียนเก่งถึงขนาดไปได้เหรียญโอลิมปิกวิชาการ อาทิตย์ที่ 29 สิหาคม 2553 “คุณแม่ไทยเลี้ยงลูกครึ่งไทยเยอรมันในดินแดนสวิส” คุณแม่นภาพร พุ่มเถื่อน วอลเตอร์ แม่ผู้มีชีวิตกว่านิยายได้พบรักกันย่านลือชื่อของโลกถนนข้าวสารได้งอกงามไพบูลย์มีลูกสาวสามสาวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ...รับฟังรายการ “คือไทยหัวใจศิลป์” ได้ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น. เอฟเอ็ม 92, เอเอ็ม 1161, วิทยุศึกษา

 0 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ "ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต" ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2553 โดยทั้งสองวัน พบกับศิลปินนักคิดนักเขียนมากมาย เช่น ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สถาพร ศรีสัจจัง (พนม นันทพฤกษ์) ศ.ชวน เพชรแก้ว รศ.รัตติยา สาและ สานิตย์ เพชรกาฬ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว จิตติมา ผลเสวก ดร.รุ่ง แก้วแดง ศลใจ วิบูลกิจ  สาทร ดาบสุวรรณ  ยุทธ โตอดิเทพย์ โชคชัย วงษ์ตานีนูรียัน สาและ พิเชฐ แสงทอง เจน สงสมพันธ์  พินิจ นิลรัตน์กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มนตรี ศรียงค์ อติภพ ภัทรเดชไพศาล  อานันท์ นาคคง อ.ล้อม เพ็งแก้ว จรูญ หยูทอง สัจภูมิ ละออ  ทองแถม นาถจำนง ฯลฯ...ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-6538-7323, 08-5166-6473, 08-6988-8011 อีเมล [email protected] ในพื้นที่ 08-4214-7843 (ปรัชญา) 0-7461-3409 (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง), 08-1874-1028 (นิธิกานต์)

 0 กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้รักการออกแบบ และประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ หัวข้อ “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา" โดยใช้โพลียูรีเทน (Polyurethane, PU) เป็นวัสดุหลักในการออกแบบด้วยเทคนิค ตั้งแต่ปั๊มจม (Deboss) การกดด้วยความร้อน (Hot Stamping/Foil) การพิมพ์สกรีน (Silk Screen) การไดคัท (Die-Cut) ไปจนถึงการปักลาย (Embroidery/Stitched Work) สามารถใช้เทคนิคที่กำหนดได้ไม่เกิน 2 เทคนิคต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งได้คนละ 3 ผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2553 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด เงื่อนไข พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.zequenz.com/360creativelife

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด