เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (5 ก.ค.63 ) ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 ร่วมด้วย พันเอกเฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมรับศีลจากพระธรรมมังคลาจารย์. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และกล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายไทยธรรม และรับพรจากพระสงฆ์

จากนั้นนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา