การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” สืบสานงานบุญประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 119 ในรูปแบบ new normal 3-7 กรกฎาคม 2563 

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม ที่สวนสาธารณtทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงาน อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ขบวนเรือพนมพระจังหวัดสุราฎร์ธานี ที่มาในรูปแบบ ขนาดเล็กมาร่วมขบวนแห่ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าพรรษาประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี ออกพรรษา ประเพณีชักพระจังหวัดสุราฎร์ธานี

สำหรับ งาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ซึ่งมีชาติกำเนิดเป็นชาวอุบลราชธานี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยในปีนี้ ถือว่า เป็นปี ที่ 119 ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี แต่เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค-19 จึงได้มีการงดจัดงานดังกล่าว เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และได้มีการปรับรูปแบบของการจัดงานในรูปแบบ new normal

สำหรับการเข้าชมกิจกรรมในบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองได้กำหนดจุดคัดกรองเข้าออกบริเวณจัดงาน การจองล่วงหน้าผ่านระบบลิงก์หรือคิวอาร์โค้ด โดยมีการแบ่งช่วงเวลาการเข้าชม 3 รอบ คือเวลา 10.00 น 14.00 น และ 18.00 น  รอบละไม่เกิน 2,500 คน สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดได้จากจอ LED ประตูเข้าบริเวณงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ ต่อไป.

ภายในงานมี การจัดแสดงเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลในปี 2562 ทั้งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และเทียนโบราณ รวมจำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดผาสุการาม ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง วัดเลียบ  ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดพลแพน ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง วัดมหาวนาราม และ ต้นเทียนประเภท เทียนโบราณ วัดเลียบ การจัดนิทรรศการการแกะสลักเทียนพรรษา ทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ และ นิทรรษการ รำลึก 150 ปี หลวงปู่มั่นภูริทัตโต การแสดงจากนักร้องชื่อดัง และวงโปงลางจากนักเรียน นักศึกษา ลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าว จังหวัดอุบลราชธานี