ทุเรียนระยอง จันทบุรี กำลังจะหมดแต่ที่ ศรีสะเกษยังมีให้ชิม ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นดินภูเขาไฟ "เปลือกบาง เนื้อหนา กรอบนอก นุ่มใน หวานอร่อย ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน" ปีนี้มีทุเรียนรองรับแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 150 ตัน หรือ 150,000 กิโลกรัม ปลูกใน 3 อำเภอ คือ อ.กันทรลักษ์, อ.ขุนหาญ และ อ.ศรีรัตนะ พื้นที่การปลูกประมาณ 4,200 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 4,500 ตัน

 

วันนี้มีโอกาสมาเที่ยวมาชิมถึงสวนทุเรียนภูเขาไฟ มีรถมาจอดซื้อมาดูเต็มสองข้างทางหลังจากรัฐบาลปลดล็อก ก็มีคนออกมาหาซื้อมาชมสวนไม่ขาดสาย ทุเรียนที่นี้เป็นพันธุ์หมอนทองจากระยอง แต่ที่ไม่เหมือนกันตรงที่ดิน ที่นี้เป็นดินภูเขาไฟจะออกเป็นสีแดงๆทำให้ได้ทุเรียนที่รสชาติแปลกไปจากหมอนทองที่มาจากระยอง จันทบุรี คือ กรอบนอก นุ่มใน หวานอร่อยแม้ว่าเนื้อจะนิ่มแต่เนื้อไม่เละ หวานไม่มาก ลองมาลิ้มลองกันดูนะครับมาสวนที่นี้กำลังออกลูกคาดว่าน่าจะมีให้ชิมกันไปจนถึงเดือนสิงหาคม
        

 

บุกชิมสวนทุเรียนภูเขาไฟ ที่ศรีสะเกษ

 

บุกชิมสวนทุเรียนภูเขาไฟ ที่ศรีสะเกษ

 

ยามเย็นสัมผัสความสงบริมแม่น้ำมูล นั่งริมแพดูตะวันตกดินกินอาหารทะเล รสชาติแซบ ๆ  ที่