นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานฝายกึ่งถาวรหนองวัวดำ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร และร่วมเยี่ยมชม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการในจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม สภาพปัญหาในพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหา

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยางหนองขวัญ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่รับน้ำจากท้ายเขื่อนภูมิพล และประสบกับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดน้ำ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ได้แก่ การก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการหนองขวัญ ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสาย MC วังยาง พร้อมระบบส่งน้ำ การกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงอาคารชลประทานต่างๆ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ การก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรกลุ่มผู้น้ำโดยร่วมกันบริหารจัดการน้ำ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์ อย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนภูมิพลให้ได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

โดยกลุ่มผู้นำเกษตรกร ประชาชน มีความต้องการให้รีบดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวโดยเร็ว เพราะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และพืชผลการเกษตรเสียหายทุกปี ซึ่งในเบื่องต้น ท่านรองอธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่าจะให้มีการสำรวจออกแบบ เพื่อเตรียมรอรับงบประมาณ ต่อไป

วิทยา จตุรภาค ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร