วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อสม. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราลงพื้นที่ชุมชนประตูน้ำ บริเวณที่พักอาศัยริมทางรถไฟ เชิญชวนประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน รอบบ้าน เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน เนื่องด้วยระยะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกต่อเนื่องเกือบทุกวัน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะที่ถูกทิ้งจนเป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และกลายเป็นตัวยุงซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย อสม.ลงพื้นที่ให้ความรู้ แจกทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดยุงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อนดำเนินการพ่นละอองฝอยจะใช้รถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและให้คำแนะนำแก่ประชาชน ได้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อรอรับละอองฝอยให้เข้าไปจับหรือเคลือบกับฝาผนังตัวบ้าน       

สำหรับตัวพี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงละอองฝอย แต่ถ้าละอองฝอยสัมผัสผิวหนังให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ให้เรียบร้อย  อย่างไรก็ดีต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง  ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง  

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา