ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงนโยบายการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องทำงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยว่าบุคคลใดที่ติดเชื้อไวรัสไปแล้วบ้าง ซึ่งการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยยืนยันว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ มีมาตรฐานในทุกขั้นตอน ทั้งในแง่ของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และได้เน้นย้ำถึงวิธีปฏิบัติเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน

 

 

สูบบุหรี่ขณะป่วยโควิด-19 เสี่ยงอาการแทรกซ้อน-เสียชีวิต


       

          นอกจากนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทำ "ตู้เจาะเลือด" (Blood Collection Cabinet) ซึ่งสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อขณะที่เกิดจากการไอหรือจาม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ในจุดให้บริการเจาะเลือดและสอบถามให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่หน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โดยได้มีการส่งมอบให้โรงพยาบาล 19 แห่ง ทั่วประเทศ
          

          ทนพ.สมชัย กล่าวถึงการสูบบุหรี่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มาจากภาวะปอดหยุดทำงาน ดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่จะพบกับความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่จะตามมาหลังจากติดเชื้อไวรัสได้เช่นกัน
         

          “ที่ผ่านมาสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มากว่า 10 ปีแล้ว ในระยะแรกเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ในการให้ประชาชนหันมาเลิกสูบบุหรี่กันมากขึ้น พร้อมร่วมมือกับคลินิกฟ้าใส และจัดสรรนวัตกรรมในการตรวจสอบสารเคมีในร่างกาย เช่น เครื่องเป่าคาร์บอนมอนนอกไซด์พร้อมยังมีชุดทดสอบ ตรวจหาสารโคตินิน จะให้คำตอบได้ยังอย่างชัดเจนด้วยว่า ผู้ที่เข้ารับการรักษานั้นเลิกสูบบุหรี่ไปแล้วจริงหรือไม่” ทนพ.สมชัย กล่าว 
       

          ทั้งนี้ ทนพ.สมชัย กล่าวถึงเรื่องของข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยว่า ขอให้ประชาชนไว้วางใจต่อแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์และเกิดความสบายใจต่อทั้งสองฝ่ายด้วย
        

 

 

สูบบุหรี่ขณะป่วยโควิด-19 เสี่ยงอาการแทรกซ้อน-เสียชีวิต

 

          ขณะที่ ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ขณะนี้เปรียบเสมือนการทำงานที่ด่านหน้า เพราะต้องเก็บสารคัดหลั่งเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ส่วนอุปกรณ์ป้องกันนั้นแม้จะได้รับการจัดสรรจากภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ยังไม่พอใช้ในบางอย่าง จนทำให้ต้องนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้อย่างระมัดระวัง และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
         

          ส่วนการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันบุหรี่นั้น ก็พร้อมให้การสนับสนุนด้วยการอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นที่สุด
         

          ทั้งนี้ อยากฝากถึงประชาชนทุกคน ให้ความสำคัญกับการบอกข้อมูลตามความเป็นจริงกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น หากแพทย์สามารถรับรู้ข้อมูลได้เร็ว เมื่อมีอาการที่ผิดปกติ ก็จะได้รับการดูแลที่รวดเร็วและถูกทาง และที่สำคัญยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย

 

สูบบุหรี่ขณะป่วยโควิด-19 เสี่ยงอาการแทรกซ้อน-เสียชีวิต