ดอกเตอร์ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมคณะครู ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้สื่อการสอน DLTV แต่ก็มีปัญหาอินเตอร์เน็ตล่มบ่อยครั้ง ขณะที่บางส่วนที่ไม่มีความพร้อม ในการเรียนรู้ ทั้งบิดา มารดา ต้องทำงานทุกวันไม่มีเวลาดูแล หรือที่บ้านยังไม่มีโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และจานดาวเทียม ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้สื่อ DLTV ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาฝากเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ทางไกลที่โรงเรียนรวม 3 คน 

 --นางสิริรัชต์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 58 คน จากการสำรวจพบว่าผู้ปกครอง 80 เปอร์เซ็นต์ มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ ในการระบบเรียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้ปกครองที่สามารถดูแลบุตรหลานได้  ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์และผู้ปกครองต้องไปทำงาน ไม่มีเวลาดูแลลูก วันนี้เป็นวันแรกจึงพาบุตรหลานมาฝากไว้ที่โรงเรียน โดยโรงเรียนได้จัดให้เด็กนั่งแยกคนละห้องเรียน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน ตามบริบทของชั้นเรียน โดยครูจะไปติดตามให้คำแนะนำนักเรียนเสมอ รวมถึงมีการนัดส่งใบงานทุกวันจันทร์และวันศุกร์

--ดอกเตอร์ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กล่าวว่า  ในการเรียนรู้ทางไกล ในรูปแบบ Online และ Onair ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 มีการเรียนรู้หลายช่องทาง ประกอบด้วย 1.ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51 , 2.ทีวีดาวเทียม Ku-Band  หรือ จานทึบ ช่อง 186-200, 3.ทีวีดาวเทียม C-Band หรือ จานโปร่ง ช่อง 337-351, www.dltv.ac.th., 5.สมาร์ทโฟน ผ่าน Application DLTV และ 6.Youtube DLTV1 Channel ถึง DLTV15 Channel  ซึ่งผู้ปกครองที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และมีเวลาดูแลบุตรหลานก็สามารถเรียนรู้ทางช่องทางดังกล่าวได้

ดอกเตอร์ชุลีกร กล่าวว่า ในส่วนของผู้ปกครองไม่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และ ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานในช่วงเวลาทำงาน ไม่ต้องมีความกังวล เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งไม่มีการบังคับให้ผู้เรียนในช่วงนี้ ให้เรียนรู้ตามความพร้อมเท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์ ทีวี คอมพิวเตอร์  นอกจากนี้คุณครูจะมีใบงาน หรือ แบบฝึกหัดไปให้นักเรียนฝึกทำที่บ้าน เพื่อช่วยให้บุตรหลายของท่านไม่ให้ลืมบทเรียน ที่เคยเรียนผ่านมา รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปกติวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเมื่อเปิดเทอมตามปกติ จะเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา รวมถึงมีการทบทวนตั้งแต่ต้น จึงขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่าบุตรหลานของท่านเรียนทันเพื่อนแน่นอน ขอเพียงแค่ช่วงนี้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้เป็นเด็กดี ช่วยเหลืองานพ่อแม่ ทำการบ้านที่คุณครูมอบหมาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีคุณภาพต่อไป

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม