หลายคนคิดว่ามะเร็งเต้านมมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงเท่านั้น แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า ผู้ชายก็สามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน จากสถิติพบว่าเมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมา จะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงกว่า 100 คน และจะเป็นผู้ชายจำนวน 1 คน หรือคิดเป็นไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด

"มะเร็งเต้านม" ผู้ชายก็เป็นได้!!

นพ.สุชาติ กฤตสิงห์

          นพ.สุชาติ กฤตสิงห์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทย์ประจำโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ให้ข้อมูลว่า มะเร็งของเต้านมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้น ประจำเดือน กรรมพันธุ์ ลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวัน การมีบุตรช้า การไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการใช้ยาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับฮอร์โมน ดังนั้น ฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้เร็วขึ้น ผู้หญิงจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในวัย 50 ปี จึงควรหลีกเลี่ยงในปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ออกกำลังกาย

"มะเร็งเต้านม" ผู้ชายก็เป็นได้!!

          “ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีวิธีการรักษาที่ดี ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง ดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็กคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ที่มีประวัติอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองได้เมื่อมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการเอกซเรย์เต้านม ในเบื้องต้นสามารถตรวจด้วยตัวเองได้ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ คือ 7 วันก่อนและหลังมีประจำเดือน” ศัลยแพทย์อธิบาย

"มะเร็งเต้านม" ผู้ชายก็เป็นได้!!

          นพ.สุชาติ แนะนำอีกว่า วิธีการตรวจเริ่มจากนอนราบในท่าสบาย ใช้ผ้าขนหนูม้วนหรือใช้หมอนรองที่บริเวณหลังและไหล่ข้างที่จะตรวจ ยกแขนข้างที่จะตรวจขึ้นเหนือศีรษะ แล้วใช้มืออีกข้างคลำให้ทั่วบริเวณเต้านมและรักแร้ ท่ายืนหน้ากระจก ปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวตามสบาย สังเกตเปรียบเทียบเต้านมทั้ง 2 ข้าง ยกแขนขึ้น 2 ข้างประสานกันเหนือศีรษะ สังเกตรอยดึงรั้ง หรือรอยบุ๋ม มือเท้าเอวแล้วโน้มตัวไปข้างหน้า ส่วนทิศทางการคลำ สามารถคลำแบบก้นหอยหรือแบบตามเข็มนาฬิกา คลำจากบริเวณหัวนม วนออกตามเข็มนาฬิกา ไปจนถึงบริเวณรักแร้ คลำแบบแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัว คลำโดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลำสลับขึ้นลงไปมาทีละแถว ให้ทั่วทั้งเต้านม คลำแบบรัศมีรอบเต้านมหรือคลำแนวคลื่น เริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านมเข้าหาฐานหัวนม และทำซ้ำเป็นรัศมีรอบเต้านม

"มะเร็งเต้านม" ผู้ชายก็เป็นได้!!

          “นอกจากการตรวจด้วยตัวเองแล้วยังมีการตรวจอัลตราซาวด์เต้านม ใช้คลื่นความถี่สูง เหมาะสำหรับคนอายุน้อย หากตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อ สามารถบอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ และการตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลเมมโมแกรม เป็นการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ สามารถตรวจหาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้อย่างละเอียด ทำให้ค้นพบมะเร็งระยะเริ่มแรกได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีเนื้อเยื่อเต้านมที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจดูกลมกลืนกับเนื้อร้าย” ผู้เชี่ยวชาญแนะ