สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้ง พร้อมมาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่หรือโควิด19 ของทางภาครัฐที่ได้มีการประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 หรือ พ.ร.ก ฉุกเฉิน ที่ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีข้อห้าม ข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติต่างๆมากมาย อาทิเช่น การขอความร่วมมือให้ทุกคนลดการออกจากบ้านเมื่อไม่มีเหตุจำเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นต้น

   

      เหล่านี้ล้วนอาจจะสร้างความวิตกกังวนให้แก่บรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลาย ๆ ท่านได้ ว่าหากสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานั้นถึงเวลากำหนดฉีดวัคซีนหรือถ่ายพยาธิแล้ว เราควรจะทำอย่างไรดี วันนี้หมอเลยมีข้อมูลพร้อมคำแนะนำเล็กเล็กน้อยน้อยสำหรับเจ้าของมาฝากกันครับ

       สำหรับการฉีดวัคซีนหรือถ่ายพยาธิจะสามารถช่วยป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราให้ห่างไกลจากโรคติดต่อต่าง ๆ รวมถึงป้องกันโรคที่มีอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งวัคซีนบางตัวจำเป็นต้องฉีด แต่วัคซีนบางตัวก็เป็นที่แนะนำให้ฉีด โดยถ้าหากเป็นในลูกสุนัขหรือแมวที่เพิ่งเริ่มทำวัคซีนครั้งแรกนั้นเราควรที่จะทำวัคซีนหรือถ่ายพยาธิให้ครบตามที่สัตวแพทย์กำหนดนัดหมาย และควรได้รับวัคซีนซ้ำอีกรอบภายหลังครบเดือนที่ 12 

       หลังจากการให้วัคซีนในช่วงลูกสัตว์ จึงจะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโปรแกรมการให้วัคซีนในลูกสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่หากเป็นในสุนัขหรือแมวโตที่เคยทำวัคซีนมาแล้ว และเป็นการทำวัคซีนเพื่อการการกระตุ้นภูมิ หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำวัคซีนล่าช้าไปเล็กน้อย ก็ย่อมสามารถเป็นได้ โดยที่ไม่ต้องเริ่มการทำวัคซีนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ขึ้นกับระยะเวลาที่เกินกำหนดเวลานัดหมายทำวัคซีนไปมากน้อยเพียงใด 

      หากเกินกำหนดระยะเวลาไปนาน ต้องมีการเริ่มทำโปรแกรมวัคซีนใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยปรึกษาคุณหมอประจำตัวท่าน เนื่องจากคุณหมอจะทราบว่าในพื้นที่จะมีความเสี่ยงต่อโรคอะไร ยืดหยุ่นโปรแกรมวัคซีนหรือถ่ายพยาธิได้แค่ไหน

      ดังนั้นหมอจึงอยากจะแนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงลองตรวจดูสมุดวัคซีนประจำตัวสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีว่าถึงเวลาที่คุณหมอได้นัดหมายในการทำวัคซีนหรือถ่ายพยาธิให้แก่สัตว์เลี้ยงแล้วหรือยัง และจากมาตรการการรณรงค์งดออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็น ร่วมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม เจ้าของสัตว์จึงควรทำการโทรนัดหมายกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ ก่อนนำเอาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนหรือถ่ายพยาธิกันนะครับ

 

   ช่วงนี้หมออาจพูดคุยเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงช่วงสถานการณ์นี้ เพื่อให้ท่านผู้เลี้ยงปรับตัวและสามารถดูแลพวกเค้าได้อย่างปลอดภัย