สวัสดีครับ วันนี้มารู้จักโรคแมวที่ชื่อว่า โรคไข้หัดแมว กันครับ

            โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่มีการติดต่อค่อนข้างรวดเร็ว และแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวาง เป็นโรคที่ทำให้แมวมีโอกาสตายได้สูง เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำไส้แล้ว ยังทำความเสียหายต่อไขกระดูกด้วยทำให้กดการสร้างเม็ดเลือด

 

                ดังนั้นเราจะพบอาการได้ดังนี้เช่น การอาเจียน ท้องเสียเป็นเลือด แห้งน้ำ เบื่ออาหาร และไวรัสยังไปทำลายระบบเลือดที่ไขกระดูกทำให้ไม่สามารถสร้างทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด เรียกว่า ภาวะเม็ดเลือดต่ำ ทำให้มีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย โลหิตจางและนำออกซิเจนได้ไม่ดี อาจตายจากภาวะช็อกได้ รวมถึงเลือดออกได้ง่ายจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ นอกจากนี้หากติดเชื้อในแม่แมวขณะตั้งท้อง เซลล์สมองของลูกในท้องที่กำลังโตจะถูกทำลาย เมื่อคลอดลูกออกมา ลูกอาจจะมีภาวะผิดปกติคือ ขาไม่สัมพันธ์กันขณะเดิน เนื่องมาจากสมองส่วนหลังฝ่อ

               โรคไข้หัดแมวมีระยะการฟักตัวของโรคประมาณ 2-7 วัน โดยมีช่องทางการติดต่อโดยตรงจากแมวป่วย โดยเฉพาะทางอุจจาระ ภาชนะใส่อาหาร น้ำ กรงหรือที่ขับถ่ายของแมว พื้นดินที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้า ไวรัสไข้หัดแมวมีอยู่ตามธรรมชาติ ติดต่อจากแมวตัวหนึ่งไปยังตัวอื่นได้ ผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย อาหาร หรือสัมผัสแมวตัวที่เป็นโรค ถ้าแมวบ้านออกไปเจอกับแมวนอกบ้าน ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไข้หัดแมวได้มาก

               การตรวจวินิจฉัย สัตวแพทย์จะตรวจร่างกายและซักประวัติ รวมถึงการตรวจเลือดหรือการใช้ชุดทดสอบโรค การรักษาเป็นในลักษณะตามอาการ และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อแทรกซ้อน เป็นต้น การจัดการและการป้องกันโรคนี้ สามารถทำได้โดย การทำวัคซีนในแมว และการกักแมวสมาชิกใหม่ประมาณ 10-14 วัน หมั่นทำความสะอาดกรง ภาชนะอาหารต่างๆ รวมถึงถาดทราย และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อ 

                           

              การทำวัคซีนต้องทำตามที่สัตวแพทย์แนะนำด้วยนะครับ เพราะว่าในการทำปีแรกต้องมีการกระตุ้นวัคซีนตามกำหนดเพื่อให้แมวมีสุขภาพที่ดีครับ !