ภาวะหัวใจหยุดเต้น สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา หากผู้ประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้า โอกาสรอดชีวิตก็จะลดลงร้อยละ 7-10 ในแต่ละนาทีที่ผ่านไป กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผลักดันหลักสูตรอบรมช่วยชีวิตทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์สอนกู้ชีพจำนวน 3,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสา ส่วนภูมิภาค สร้างโอกาสการเรียนรู้วิชาช่วยชีวิตด้วยวิธีปั๊มหัวใจกู้ชีพ หรือ CPR ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

         พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นับเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณค่าอย่างมากในการดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การสอนผ่านโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงพร้อมให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชุดอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนต่อไป

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา

บรรยากาศการฝึกอบรมกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

          ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า “การทำซีพีอาร์” อยู่แล้ว แต่จำนวนประชากรที่มีทักษะเพียงพอที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีน้อยมาก ทว่าการให้ความรู้และการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำซีพีอาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญสามประการ ทั้งด้านครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านผู้ดำเนินการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักถึงความเร่งด่วนในเรื่องนี้ และยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการระดมทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย หุ่นฝึกการช่วยชีวิต ครบทั้งขนาดหุ่นผู้ใหญ่ หุ่นเด็ก หุ่นทารก, เครื่อง AED trainer และอุปกรณ์สอนการช่วยผู้ที่สำลัก ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด มูลค่าชุดละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 45 ล้านบาท หวังให้ประชาชนได้รับความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมให้ข้อมูล

          ศิลปินจิตอาสาที่อุทิศตัวให้แก่งานสังคมมากว่า 30 ปี อย่าง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เผยว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันไม่ใช่เรื่องไกลตัว ความเป็นความตายบางครั้งก็ห่างกันเพียงเสี้ยวนาที ในฐานะที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานจิตอาสาทั่วประเทศ การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงมือแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเราไม่มีทางนิ่งนอนใจได้หรอกว่า คนที่เรารัก คนรอบข้าง คนใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง จะไม่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินเช่นนั้น ผมดีใจมากที่วันนี้เห็นหลายหน่วยงานให้ความสำคัญและต้องการผลักดันให้เกิดการให้ความรู้ และจัดฝึกอบรมการทำซีพีอาร์ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง