เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม โดยยึดกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ในด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” 

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

พิชัย จิราธิวัฒน์ ชมการปลูกผักสวนครัว

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

          งานนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการบริจาคของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผ่านกล่องบริจาคมูลนิธิรักษ์ไทยและได้รับการสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานจากบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วย อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด นำทีมส่งมอบครัวโรงเรียนสร้างสุข โดยภายในงาน “เชฟแม็ก” นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต เข้าครัวปรุงอาหารจากผักสวนครัวให้น้องๆ นักเรียนร่วมกันชิม

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต สาธิตการปรุงอาหารจากผักสวนครัว

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน

          อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กล่าวว่า โครงการ "ครัวโรงเรียนสร้างสุข” ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าถึงโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พร้อมได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และมีสุขอนามัยที่ดีและแข็งแรง รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งได้นำแนวคิดการจัดการ ขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste Management มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของเสียจากโรงอาหารอย่างครบวงจรเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปลูกผักสวนครัวภายในโรงเรียนให้มีผลผลิตที่ดีและปลอดสารพิษ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และมั่นใจว่าโครงการครัวโรงเรียนสร้างสุขจะสามารถช่วยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างความสุขให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

นักเรียนรับประทานอาหารในโรงอาหารปรับปรุงใหม่

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

ผู้บริหารเยี่ยมชม ซุ้มเครื่องปั้นดินเผาของเด่นประจำโรงเรียน

"เชฟแม็ก" รังสรรค์จานอร่อย@ครัวโรงเรียนสร้างสุข

แม็กซ์ masterchef ทำอาหารเพื่อสุขภาพให้นักเรียนรับประทาน

          ด้าน เสน่ห์​ ชาติจันทึก ผอ.โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียน 193 คน ชั้นอนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากสภาพโรงอาหารที่อยู่เคียงคู่กับโรงเรียนแห่งนี้มาเนิ่นนาน อีกทั้งประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ทำให้เกิดการทรุดโทรม ผุพัง ทั้งตัวโรงอาหารและอุปกรณ์เครื่องครัว ประจวบกับจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โรงอาหารคับแคบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ผ่านมาโรงเรียนสามารถปรับปรุงบางส่วนแต่ด้วยการสนับสนุนในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ใช้โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีความรู้ด้านโภชนาการและยังปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนอีกด้วย