สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย  ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมฯ  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เชิญชวนร่วมชมและบริจาคผ่านรายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 22.00 - 24.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ชวนบริจาค'วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม'

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

          ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลเป็นประตูในการเดินทางเข้า-ออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภาคเหนือ  และภาคอีสาน  ดังนั้น หากมีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นในเส้นทางดังกล่าวจะมีการนำคนไข้ส่งเข้าทำการรักษาแบบเร่งด่วนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จึงทำให้ตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรับคนไข้อุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้  สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จัดรายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม เวลา 22.00-24.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ชวนบริจาค'วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม'

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

          รายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” จะออกอากาศสดพร้อมเชิญชวนผู้มีจิตกุศลและลูกแม่โดมร่วมบริจาคผ่านทางรายการ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงมาร่วมรับโทรศัพท์ในรายการ อาทิ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ร่วมด้วย อุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ อาทิ ยอดยิ่ง โสภณ, นายประกิต อภิสารธนรักษ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, กำธร วังอุดม, วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี, ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ  และเลขาธิการสมาคมฯ  นางดารณี วัธนเวคิน เป็นต้น อดีตดรัมเมเยอร์และเชียร์ลีดเดอร์ รวมทั้งดารานักแสดงศิษย์เก่าลูกแม่โดมมากมาย  ผ่านหมายเลขในรายการคือ 02-354-0485 ถึง 02-354-0499, 02-354-0965 ถึง 02-354-0979 และ 02-354-0101

   ชวนบริจาค'วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม'


          ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคครั้งนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ 2 เท่า สามารถบริจาคทางโทรศัพท์ขณะชมรายการพิเศษ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 091-0-20188-8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-926-9432, 02-926-9337  และ 084-436-3876