royal coronation
25 มกราคม 2563
ไลฟ์สไตล์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

26 พฤศจิกายน 2562 - 14:18 น.
ในหลวง,พระราชินี,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา,พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา,ชวน หลีกภัย,คอนเสิร์ต,เพลงพระนิพนธ์,รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า,นวลพรรณ ลำซ่ำ,ดรฮาราลด์ ลิงค์
Shares :
เปิดอ่าน 889 ครั้ง

ดนตรีนั้นทำให้ทุกคนมีความสุข มีความอ่อนโยนในจิตใจ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงพระนิพนธ์และอำนวยการโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

     

    บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา รศ.นราพร จันทร์โอชา, อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา รัชดา คุณปลื้ม รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ได้แก่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิ และประธาน บี.กริม., นวลพรรณ ล่ำซำ, นันทินี แทนเนอร์, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ที่โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันก่อน

พลเอกประยุทธ์ - รศ.นราพร จันทร์โอชา

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา-ดร.ฮาราลด์ ลิงค์-พล.อ.สุรยุทธ์-พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์-ฮัสซุนตา ลิงค์-คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์-นันทินี แทนเนอร์

      ภายในงานยังพรั่งพร้อมไปด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ อาทิ พลเอกสุรยุทธ์-พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์, ชวน หลีกภัย, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล, ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, ประยุทธ-สุวิมล-อุษณีย์-เฉลิมชัย มหากิจศิริ, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, เกรซ มหาดำรงค์กุล, นาวาอากาศเอกจงเจต วัชรานันท์, พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์-ณชนก รัตนทารส ฯลฯ

   

 ชวน หลีกภัย

นาวาอากาศเอกจงเจต วัชรานันท์-นวลพรรณ ล่ำซำ-เกรซ มหาดำรงค์กุล

    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า กราบบังคมทูลรายงานก่อนการแสดงคอนเสิร์ตบางตอนว่า ความทรงจำที่ยังคงแจ่มชัดในใจตราบจนทุกวันนี้ แรงบันดาลใจสำคัญของข้าพระพุทธเจ้าคือทูลกระหม่อมปู่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านดนตรีและทรงพระปรีชาสามารถทั้งในดนตรีแจ๊สและดนตรีคลาสสิคเป็นที่ยอมรับและยกย่องไปทั่วโลก พระจริยวัตรของทูลกระหม่อมปู่ได้ถ่ายทอดมายังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมาชิกในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เติบโตมาท่ามกลางดนตรี ได้เรียนรู้และรักดนตรีทั้งได้ตระหนักซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีเป็นอย่างมาก ดนตรีนั้นทำให้ทุกคนมีความสุข มีความอ่อนโยนในจิตใจ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ข้าพระพุทธเจ้ายังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมปู่เสมอ ที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยรักดนตรี และร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะแขนงนี้ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศชาติสืบไป  

ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์-ณชนก รัตนทารส

     การแสดงดนตรีครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระนิพนธ์บทเพลง 4 บทเพลง และทรงอำนวยการแสดงด้วยพระองค์เอง พร้อมกับทรงเชิญ 3 นักดนตรีชั้นแนวหน้าจากวงเวียนนา ฟิลฮาร์โมนิก มาร่วมบรรเลงเพลงด้วย โดยทั้ง 4 บทเพลง เป็นบทเพลงที่ใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์แบรนด์ SIRIVANNAVARI ตั้งแต่ปี 2559-2562 นอกจากนี้ยังทรงออกแบบเครื่องดนตรีขึ้นใหม่ชื่อว่า “รีฟอร์ม” เป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงแบบเพอร์คัสชั่น

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

นิตย์สินี - ยุวดี จิราธิวัฒน์

บุณยภา ตั้งคารวคุณ- กัณณิกา วิโรจนวัธน์-กฤติยา มหาดำรงค์กุล

     โดยการแสดงในภาคแรก 2 บทเพลงได้แก่ Adobe of Metamorphosis และ The Story About “Horse, Helen, Henry” และในภาคสอง ได้แก่ Lost in Mystical Garden และบทเพลง Serenity ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีคอรัสร่วมด้วย 80-100 คน โดยมีนักร้องเสียงโซปราโน่อย่าง รัดเกล้า อามระดิษ มาร่วมขับร้อง พร้อมทั้งมี เบส บาริโทน โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ มาร้องในพาร์ทโซโล่

 เฉลิมชัย-ประยุทธ-อุษณีย์-สุวิมล-ประยุทธ มหากิจศิริ

ศ.ดร.อุกฤษ- ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน​​​​​​​

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ