พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงพระนิพนธ์และอำนวยการโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

      ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

    บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา รศ.นราพร จันทร์โอชา, อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา รัชดา คุณปลื้ม รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ได้แก่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิ และประธาน บี.กริม., นวลพรรณ ล่ำซำ, นันทินี แทนเนอร์, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ที่โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันก่อน

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

พลเอกประยุทธ์ - รศ.นราพร จันทร์โอชา

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา-ดร.ฮาราลด์ ลิงค์-พล.อ.สุรยุทธ์-พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์-ฮัสซุนตา ลิงค์-คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์-นันทินี แทนเนอร์

      ภายในงานยังพรั่งพร้อมไปด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ อาทิ พลเอกสุรยุทธ์-พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์, ชวน หลีกภัย, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล, ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, ประยุทธ-สุวิมล-อุษณีย์-เฉลิมชัย มหากิจศิริ, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, เกรซ มหาดำรงค์กุล, นาวาอากาศเอกจงเจต วัชรานันท์, พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์-ณชนก รัตนทารส ฯลฯ

    ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

 ชวน หลีกภัย

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

นาวาอากาศเอกจงเจต วัชรานันท์-นวลพรรณ ล่ำซำ-เกรซ มหาดำรงค์กุล

    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า กราบบังคมทูลรายงานก่อนการแสดงคอนเสิร์ตบางตอนว่า ความทรงจำที่ยังคงแจ่มชัดในใจตราบจนทุกวันนี้ แรงบันดาลใจสำคัญของข้าพระพุทธเจ้าคือทูลกระหม่อมปู่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านดนตรีและทรงพระปรีชาสามารถทั้งในดนตรีแจ๊สและดนตรีคลาสสิคเป็นที่ยอมรับและยกย่องไปทั่วโลก พระจริยวัตรของทูลกระหม่อมปู่ได้ถ่ายทอดมายังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมาชิกในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เติบโตมาท่ามกลางดนตรี ได้เรียนรู้และรักดนตรีทั้งได้ตระหนักซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีเป็นอย่างมาก ดนตรีนั้นทำให้ทุกคนมีความสุข มีความอ่อนโยนในจิตใจ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ข้าพระพุทธเจ้ายังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมปู่เสมอ ที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยรักดนตรี และร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะแขนงนี้ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศชาติสืบไป  

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์-ณชนก รัตนทารส

     การแสดงดนตรีครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระนิพนธ์บทเพลง 4 บทเพลง และทรงอำนวยการแสดงด้วยพระองค์เอง พร้อมกับทรงเชิญ 3 นักดนตรีชั้นแนวหน้าจากวงเวียนนา ฟิลฮาร์โมนิก มาร่วมบรรเลงเพลงด้วย โดยทั้ง 4 บทเพลง เป็นบทเพลงที่ใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์แบรนด์ SIRIVANNAVARI ตั้งแต่ปี 2559-2562 นอกจากนี้ยังทรงออกแบบเครื่องดนตรีขึ้นใหม่ชื่อว่า “รีฟอร์ม” เป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงแบบเพอร์คัสชั่น

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

นิตย์สินี - ยุวดี จิราธิวัฒน์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

บุณยภา ตั้งคารวคุณ- กัณณิกา วิโรจนวัธน์-กฤติยา มหาดำรงค์กุล

     โดยการแสดงในภาคแรก 2 บทเพลงได้แก่ Adobe of Metamorphosis และ The Story About “Horse, Helen, Henry” และในภาคสอง ได้แก่ Lost in Mystical Garden และบทเพลง Serenity ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีคอรัสร่วมด้วย 80-100 คน โดยมีนักร้องเสียงโซปราโน่อย่าง รัดเกล้า อามระดิษ มาร่วมขับร้อง พร้อมทั้งมี เบส บาริโทน โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ มาร้องในพาร์ทโซโล่

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

 เฉลิมชัย-ประยุทธ-อุษณีย์-สุวิมล-ประยุทธ มหากิจศิริ

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์

ศ.ดร.อุกฤษ- ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน​​​​​​​