บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” เปิดวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจกว่าหกทศวรรษ ที่มุ่งมั่นให้เป็นธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้คนจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้กลยุทธ์ต้นแบบ “การสร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน” และในปลายปีนี้พร้อมเดินหน้าโครงการ “ซิตีเซน ออฟ เลิฟ บาย สยามพิวรรธน์” ด้วยปณิธานที่จะสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมให้คนทั้งมวลอย่างทั่วถึง โดยจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ไอคอนลักซ์ ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

ชฎาทิพ จูตระกูล-พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา

          ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ กล่าวว่า กว่า 60 ปี ที่บริษัทยึดมั่นทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อที่จะสร้างรูปแบบธุรกิจต่างๆ ของการค้าปลีกในการสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถทั่วประเทศ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสใช้ธุรกิจและสถานที่ของสยามพิวรรธน์เป็นเวทีของการนำเสนอสินค้าและบริการในหลากหลายประเภทด้วยความภาคภูมิใจ โดยสยามพิวรรธน์ได้สร้างความยั่งยืนใน 3 มิติคือ

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

ซิตีเซน ออฟ เลิฟ บาย สยามพิวรรธน์

          มิติผู้คน ให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จแก่บุคคล 3 กลุ่ม คือ บุคคลที่มีความสามารถในหลากหลายประเภท และกลุ่มผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส โดยใช้ศักยภาพพื้นที่ในทุกโครงการสร้างให้เกิดประโยชน์แก่พวกเขาเหล่านั้น

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

สร้างพื้นที่ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์

          มิติชุมชนสังคม เมื่อสยามพิวรรธน์ได้เข้าไปพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ใดจะต้องนำความเจริญและความสะดวกสบายเข้าไปช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม ดังนั้นจึงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณค่าให้พื้นที่โดยรอบโครงการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทำประโยชน์ให้ชุมชนธุรกิจที่อยู่รายล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ตลอดจนสร้างพื้นที่ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพรวมถึงผู้สูงอายุและคนทั้งมวลให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม 

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

          ในส่วนโครงการไอคอนสยามมีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

อรดิศ สนิทวงศ์-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์

          มิติสิ่งแวดล้อม สยามพิวรรธน์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่องโดยสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นต้นแบบให้แนวคิดสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังนำหลัก 3Rs ได้แก่ รีดิวซ์ รียูส รีไซเคิล มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ต้นแบบองค์กรเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม

“เพื่อน” คณิน ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ 

          ในวันนี้สยามพิวรรธน์พร้อมเดินหน้าโครงการเพื่อสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมให้คนทั้งมวลอย่างทั่วถึง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัดทำกระเป๋าเป้ พร้อมอุปกรณ์การเรียน ใส่ความสุขและความรู้ส่งมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 26,500 คนจาก 218 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาอย่างมีความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยประชาชนร่วมบริจาคกับโครงการได้ที่จุดรับบริจาค ชั้นเอ็ม สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 สยามพารากอน ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ และชั้นเอ็ม ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้-5 มกราคม 2563 ​