เพราะเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเอาชนะความเจ็บป่วยทางกาย เริ่มต้นที่การมีสุขภาพจิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้สานต่อโครงการ “วีเมน แคนเซอร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรีที่ขาดโอกาส ให้มีความหวังและกำลังใจในการต่อสู้โรคร้ายด้วยการสร้างพลังใจจากตนเองและคนรอบตัว โดยระดมทุนเพื่อสนับสนุน “โครงการบ้านพิงพัก” ศูนย์วินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

"บ้านพิงพัก" ที่พักพิงเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ

พิชัย จิราธิวัฒน์-นพ.กฤษณ์ จาฏามระ-บุษบา จิราธิวัฒน์

          "แอน" บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นที่จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยในทุกระดับ ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” โดยเราเชื่อมั่นว่า “กำลังใจบำบัด” เปรียบเสมือนยาแห่งความสุขให้ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญโรคร้ายอยู่สามารถมีโอกาสหายได้เร็วขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ป่วยได้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง แต่ยังมีกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างที่รักและพร้อมสนับสนุนเสมอ เราตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็งในสตรี ที่นอกจากผู้ป่วยจะต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางกายภาพแล้ว หากไม่ได้รับความสะดวกสบาย และมีความกังวลใจถึงปัจจัยอื่นๆ เช่นทุนทรัพย์ในการรักษา และความสะดวกสบายระหว่างพักฟื้นหลังจากการรักษา จะทำให้อาการของโรคยิ่งลุกลามได้อย่างรวดเร็ว 

"บ้านพิงพัก" ที่พักพิงเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ

"บ้านพิงพัก" ที่พักพิงเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ

"บ้านพิงพัก" ที่พักพิงเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ

โครงการบ้านพิงพัก

          “กลุ่มเซ็นทรัลจึงร่วมระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้าง บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่าที่พักในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการใช้รังสีที่กรุงเทพฯ ใน “โครงการบ้านพิงพัก” ของ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีแนวคิดในการให้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิตของผู้ป่วยที่ขาดโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่กายภาพไปจนถึงจิตใจจากทีมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ดุจคนในครอบครัว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันสงบและร่มรื่น” ผู้บริหารเซ็นทรัลกล่าว

"บ้านพิงพัก" ที่พักพิงเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ

          ด้าน นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้า­­นมเฉลิมพระเกียรติฯ เล่าว่า ขณะนี้บ้านพิงพักเฟสแรกสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในระหว่างการเตรียมระบบเพื่อเปิดให้บริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563 ระหว่างนี้ยังต้องระดมทุนอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการและการดูแลผู้ป่วย เรามีกรรมการคัดกรองในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้ามาอยู่ที่บ้านพิงพัก โดยใช้เครือข่ายของสภากาชาดไทย ที่มีทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ โดยพิจารณาจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย และต้องเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยที่มาอยู่กับเราทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี จากทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้าย