กิจกรรม “ทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่" สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยความร่วมมือของมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น เครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

 

 

          โดยการเดินสายจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ เวิร์กช็อป เพื่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอิสระได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก และปลอดภัยของกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น

 

 

กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

 

 


          ด้วยหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรงและผู้พิการ สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก


          ล่าสุดในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น

 

 

 

 

กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่          อีกทั้งเยาวชน-นักศึกษา ยังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสำรวจอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ฟุตบาททางเดินเท้า ตึกอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ ก่อนจะนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น


          อีก 1 กิจกรรมที่บรรดานักศึกษาและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สนใจเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก คือ การส่งผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขันชิงรางวัล Friendly Design Awrds ประจำปี 2519 ซึ่งกำลังเปิดรับผลงานของนักศึกษาและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2562

 

 

 

กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

 


          โดยการตัดสินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย จะมีขึ้นภายในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 หรือ Thailand Friendly Design Expo 2019 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 ที่ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


          อย่าลืมไปช่วยกันเชียร์และให้กำลังใจน้องๆ นักศึกษาและเยาวชน ผู้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ใหม่ของแผ่นดินที่จะเป็นอนาคตและความหวังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปนะครับ

 

 

กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่