รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “ถาวร เสนเนียม” ประกาศยกระดับ-ปรับใหญ่ "อารยสถาปัตย์” ในสนามบินต่างจังหวัด รวม 29 แห่งทั่วประเทศ จัดเต็ม Friendly Design หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทุกวัย เพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงได้ ใช้บริการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย

 

 

          “ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อีกทั้งยังมีจำนวนผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยสูงที่สุดในอาเซียน ดังนั้นการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะการเดินทางโดยสารเครื่องบินที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” รมช.คมนาคม กล่าว

 

 

 

 


          เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา นายกฤษนะ ละไล พิธีกรรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น และประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้นำคณะเข้าพบนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ผู้กำกับดูแลหน่วยงานทางอากาศ รวม 7 แห่ง ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.), บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด, สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ และบริษัทโรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาบริการทางด้านอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ในสนามบินภูธร รวม 29 แห่งทั่วไทย ดังนี้

 

 

 

 


          1.เสนอให้มีแผ่นพับทางลาดมาใช้ในการให้บริการผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข็นรถเข็นผ่านจุดที่เชื่อมต่อระหว่างงวงช้างกับตัวเครื่องบินเข้าไปยังที่นั่งในห้องผู้โดยสารได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมายกหรืออุ้ม เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายได้


          2.เสนอให้มีเก้าอี้รถเข็นขนาดเล็ก หรือ Cabin Wheelchair ในทุกสนามบินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข็นผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น เข้าไปยังเบาะที่นั่งของผู้โดยสารในตัวเครื่องบินได้โดยสะดวก และปลอดภัย

 

 

 

 

           3.เสนอให้มีห้องสุขาสำหรับมนุษย์ล้อในเครื่องบิน โดยสายการบินทั้ง 3 สายการบินที่นายถาวรกำกับดูแล คือ การบินไทย ไทยสมายด์และนกแอร์ ควรจะมีห้องน้ำสำหรับให้บริการผู้ที่ใช้รถเข็นในตัวเครื่องบินเพื่อให้เกิดความสะดวก เพราะคนที่เดินทางตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปมักต้องใช้ห้องน้ำ บางคนแค่ 2 ชั่วโมงก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้ว ดังนั้นเครื่องบินควรต้องมีห้องสุขาที่สามารถให้บริการแก่พี่น้องคนพิการได้ โดยภายในห้องน้ำควรมีความกว้างพอที่จะให้เก้าอี้รถเข็นเล็ก หรือ Cabin Wheelchair สามารถเข็นเข้าไปเพื่อทำธุระส่วนตัวได้

 

 

 

 


          4.ในกรณีที่สนามบินไม่มีงวงช้าง ให้ใช้รถไฮลิฟต์ หรือรถยนต์ติดลิฟต์ยกคนพิการ หรือผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ให้สามารถขึ้นไปสู่ห้องโดยสารของเครื่องบินได้ แต่เนื่องจากรถไฮลิฟต์มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 กรมท่าอากาศยานจึงได้จัดงบประมาณในการซื้อทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพให้สามารถขึ้นลงเครื่องบินได้ โดยนำร่อง 10 สนามบินในต่างจังหวัด


          5.ในส่วนของสนามบินควรมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล เช่น ห้องน้ำผู้พิการควรติดตั้งราวจับให้ถูกต้องตามความถนัดของคนพิการ ฝ่ายออกแบบและฝ่ายติดตั้งควรศึกษาและทำให้ดีว่า ราวจับที่เหมาะสมกับพี่น้องคนพิการควรจะติดราวประเภทไหน อย่างไร

 

 

 


          “การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ เป็นการส่งเสริมสิทธิและสร้างความเสมอภาคสำหรับรองรับการเดินทางโดยสารเครื่องบินของคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงวัย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All อีกด้วย" รมช.คมนาคม กล่าวในที่สุด