ขึ้นชื่อว่า “มะเร็งเต้านม” เป็นภัยร้ายอันดับ 1 ที่ผู้หญิงไทยวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เมื่อตรวจพบว่าเป็นในระยะที่ 2–4 ทางสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของโรคจึงจัดการประชุมมะเร็งเต้านมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (4th Annual South East Asia Breast Cancer Symposium 2019: SEABCS) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีบรรยายให้ความรู้ ยกระดับการพัฒนาการจัดการ เพื่อเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ดูแลผู้ป่วยเพื่อยืดอายุและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย

 

 

          ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านมถือเป็นโรคมะเร็งอันดับที่ 1 ในผู้หญิงไทย ทั้งยังมีเคสเกิดใหม่จากโรคมะเร็งเต้านม โดยประมาณ 30 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยสูงถึง 10 คนต่อวัน ผู้หญิงไทยที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทุกคน และในช่วงกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างชัดเจน

 

          อีกทั้งแพทย์หญิงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สาเหตุที่การตรวจโรคในระยะที่ 0-1 ไม่พบมากนัก สืบเนื่องมาจากวิธีการคัดกรองหรือตรวจโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นนั้น จะต้องอาศัยการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญและการทำแมมโมแกรม เพื่อตรวจโรคในระยะเริ่มต้น ซึ่งโดยส่วนมากจะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 4 ซึ่งถือเป็นระยะลุกลามและแพร่กระจายของโรคแล้ว และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1.เมื่อเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะที่ 0-3 แล้วมีการรักษาจนหายจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ

 

          ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรจะต้องตรวจการเกิดโรคซ้ำอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา 2 ปีแรก และควรตรวจตามแพทย์นัดหมายใน 5 ปี และ 10 ปีเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคซ้ำ 2.ในบางกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วจะมีความตื่นตระหนกและกลัวการเกิดโรคซ้ำ ซึ่งในความเป็นจริงแพทย์ขอแนะนำให้อยู่อย่างระวัง แต่ไม่ระแวง ด้วยการพบแพทย์ตามที่นัดหมาย การหมั่นตรวจเช็กร่างกายหรือบริเวณที่เคยเกิดโรคมะเร็งเต้านม รวมไปถึงส่วนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค 3.เมื่อมีการเกิดโรคซ้ำ หรือมีอาการเสี่ยงเกิดโรคซ้ำแล้ว ไม่ไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาแต่ปล่อยให้อาการลุกลาม เพราะกลัวการรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา”
          สำหรับโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 หรือ ระยะลุกลามและแพร่กระจาย คือระยะที่เซลล์มะเร็งมีการแพร่กระจายไปสู่อวัยวะภายในส่วนอื่นทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก และไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ โดยการแพร่กระจายโรคที่ถือเป็นกรณีเร่งด่วนทางการแพทย์จะต้องได้รับการรักษาโดยด่วน ได้แก่ มะเร็งเต้านมที่มีการลุกลามไปเข้าสู่สมอง กระดูก ไปจนถึงบริเวณไขสันหลัง หรือเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและยืดอายุของผู้ป่วยให้อยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข


          “สุดท้ายนี้อยากให้ประชาชนหมั่นเช็กร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หรือเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค และสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนจะถึงระยะลุกลาม และในส่วนของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจายอยากจะขอความร่วมมือในการหมั่นพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี”


ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ 
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง