ครับสัปดาห์นี้มาพูดกันในเรื่องฟันของกระต่ายและความผิดปกติที่พบได้บ่อย ๆ นั่น คือ การที่ฟันตัดงอกยาวและไม่สบกัน ซึ่งกระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีการงอกของฟันตลอดชีวิต หากมีปัญหาในส่วนนี้เป็นได้หลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม การเลี้ยงดูโดยเฉพาะด้านโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การให้แต่อาหารอ่อน เป็นต้น ทำให้ฟันไม่ได้รับการขัดหน้าฟัน

 

         ดังนั้นอาหารกระต่ายควรมีลักษณะแข็งระดับหนึ่ง เช่น หญ้า หรือผักที่มีปริมาณไฟเบอร์ที่เหมาะสมเป็นการช่วยการบดเคี้ยวของฟัน และช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้การสบของฟันผิดเพี้ยนไปจากปกติ นอกจากนี้ยังมีเรื่องพฤติกรรมนิสัยส่วนตัว การกัด หรืองัดกรงที่อาจทำให้ฟันเกผิดรูปไป 

      การที่ฟันผิดรูปทำให้กระต่ายปวดฟัน ฟันส่วนเกินด้านบนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ เช่น ต่อมน้ำตา เบ้าฟันก่อให้เกิดฝีขึ้นได้ การกินอาหารลดลง เกิดปัญหาต่อระบบย่อยอาหาร ในส่วนของแนวทางการป้องกันและรักษา หากท่านเป็นผู้เพาะพันธุ์ก็ควรหาพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่มีการแสดงออกของภาวะนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปัจจัยนี้

      การจัดการสิ่งแวดล้อมกรงให้เหมาะสมไม่ทำให้สัตว์เครียดหมั่นตรวจสอบร่องรอยการกัดแทะของกรงและวัสดุต่าง ๆ สังเกตลักษณะฟันระหว่างการเลี้ยงดูเป็นระยะ ดูแลด้านโภชนาการให้กระต่ายได้รับสารอาหาร และลักษณะอาหารที่เหมาะสม ท่าทางการกินอาหาร หากพบว่ากระต่ายมีรูปร่างฟันที่ผิดปกติไปควรพาไปตรวจกับสัตวแพทย์ 

     โดยแนวทางการรักษามีได้หลายแนวทางโดยขึ้นกับความรุนแรง หรืออาการที่กระต่ายแสดงออกมา ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การจัดการความเจ็บปวด การติดเชื้อ หรืออาการอื่น ๆ โดยหากสามารถขจัด หรือจัดการควบคุมต้นเหตุการเกิดภาวะนี้ได้จะเป็นการดี

   ภาวะนี้สามารถกลับมาเป็นอีกได้ จึงควรหมั่นตรวจสอบเป็นพิเศษตามนัดของสัตวแพทย์ที่ทำการรักษา การตัดแต่งฟันสามารถทำได้ในกรณีที่พบว่าความผิดรูปรุนแรงจนกระทบการใช้ชีวิตของสัตว์ป่วย และเนื่องจากกระต่ายมีระบบย่อยอาหารที่มีความละเอียดอ่อนมีการใช้การใช้แบคทีเรียในการหมักย่อยเพื่อให้ได้สารอาหารต่าง ๆ

 

   ดังนั้นการใช้ยาต่าง ๆ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายสัตว์ป่วย หลังจากทำการรักษาแล้วอาจต้องสังเกตว่ากระต่ายสามารถปรับตัวให้เข้ากับฟันที่ได้รับการรักษาอย่างไร เนื่องจากบางตัวเป็นเรื่องของพฤติกรรม หรือจะเรียกว่า ติดเป็นนิสัย ตรงนี้เจ้าของจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เพราะมีความรักความผูกพันเป็นพื้นฐาน