สวัสดีครับ วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องโรคสัตว์สู่คนกันต่อนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุจากพยาธิกันบ้าง เช่น กลุ่มพยาธิทางเดินอาหารซึ่งมีหลายชนิด ทั้งพยาธิตัวกลม ตัวแบน ซึ่งมักติดต่อผ่านการกิน รวมถึงพยาธิบางชนิดที่ตัวอ่อนสามารถไชผ่านผิวหนังได้

 

     วิธีการป้องกันในสัตว์เลี้ยง คือ การถ่ายพยาธิทางเดินอาหาร เป็นประจำบางทีเจ้าของบอกน้องแมวที่เลี้ยงจะเป็นได้ยังไงในเมื่อเลี้ยงอยู่แต่ในบ้านตั้งแต่เล็กอาหารก็ทำให้อย่างดี ครับอาจพบได้ว่าน้องแมวเล่น หรือกินจิ้งจกในบ้านเป็นอาหารว่าง ก็อาจทำให้ติดพยาธิได้ สำหรับการป้องกันตัวเองในคน คือ การรักษาสุขอนามัย เช่น ทานร้อน ช้อนกลาง ใส่รองเท้าเพื่อลดการปนเปื้อนจากที่ต่าง ๆ เป็นต้น ต่อมาเรื่องง่าย ๆ ที่พบได้ คือ เชื้อรา กลากเกลื้อน

     ส่วนการติดเชื้อราพบได้บ่อยเนื่องจากการคลุกคลีกับสัตว์ที่เป็นโรค หรือแม้กระทั่งการติดเชื้อราที่ทำให้เกิดสมองอักเสบเนื่องจากเชื้อราก็สามารถพบได้ การป้องกันตัวเองโดยการดูแลความสะอาด และหลีกเลี่ยงการอยู่ที่มีสัตว์พาหะอาศัยอยู่มาก หรือใส่หน้ากากอนามัย สัตว์พาหะในที่นี้ เช่น นก ดังนั้นผู้มีสัตว์เลี้ยงควรมีความรู้ไว้บ้าง

     ต่อมาเชื้ออื่น ๆ ที่พบได้อีก คือ เชื้อไวรัส ซึ่งหลายท่านมักคิดถึงโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหากแสดงอาการแล้ว การป้องกันในสัตว์ คือ การทำวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของตัวคนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัด หากถูกสัตว์ทำร้ายต้องรีบทำความสะอาดบาดแผล และไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องรวมถึงการกักสัตว์ไว้เพื่อดูอาการ โรคไวรัสที่พบได้อีก คือ โรคไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำโรคจากสัตว์สู่คนก่อให้เกิดสมองอักเสบ จะเห็นได้ว่าโรคสัตว์สู่คนมีหลายโรค และเกิดจากสาเหตุมากมาย อาการที่พบอาจเหมือน หรือคล้ายกัน แต่สาเหตุการเกิดไม่เหมือนกัน

 

     ดังนั้นการวินิจฉัยต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงรุนแรง แต่จะเห็นว่ามีแนวทางการป้องกันได้หลายแนวทางทั้งการป้องกันทางตัวสัตว์ เช่น การทำวัคซีน การป้องกันต่าง ๆ การรักษาสุขอนามัย การถ่ายพยาธิ เป็นต้น แนวทางการป้องกันตัวเอง เช่น การดูแลสุขอนามัย การหมั่นสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการหาสาเหตุหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น สังเกตมีนกพิราบมาทำรังที่บริเวณหน้าต่าง หรือที่เครื่องปรับอากาศภายนอก

      จะเห็นว่าโรคสัตว์สู่คนมีมากมายแต่ก็มีทางป้องกัน ดังนั้น ถ้าเราเลี้ยงสัตว์ด้วยความรัก และดูแลอย่างเหมาะสมก็ทำให้สัตว์เลี้ยงและตัวเราห่างไกลจากโรคต่าง ๆ ครับ