royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร??

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 - 09:00 น.
ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร,ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพ,พญกฤดากร เกษรคำ,วันทำงานมีพฤติกรรมเสี่ยง,ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 11,706 ครั้ง

แพทย์ย้ำทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 30 ปีขี้นไป

         ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร จำเป็นต้องตรวจหรือไม่ เริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไร แล้วใครบ้างที่ต้องตรวจสุขภาพ เกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก แอดไลฟ์ โทเทิล เช็คอัพ เซ็นเตอร์ แนะนำว่า ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพ โดยทั่วไปเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 30 ทั้งนี้ขึ้นกับภาวะสุขภาพ อายุ ประวัติครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพ วัยทำงานซึ่งเครียดพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาออกกำลังกาย มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน วัยผู้สูงอายุ เพศหญิง เพศชายมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน หรือบางคนที่มีความเสี่ยงมากก็อาจต้องได้รับการตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม ซึ่งเหล่านี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินแนะนำโปรแกรมการตรวจที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

 

พญ.กฤดากร เกษรคำ

       พญ.กฤดากร เกษรคำ เผยว่า เมื่อถึงอายุ 30-40 ปี เป็นวัยทำงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร จึงควรรับการตรวจสายตา ความดันลูกตา ระบบเม็ดเลือด น้ำตาล ไขมัน ค่าการทำงานตับ ค่าการทำงานไต กรดยูริก ความยืดหยุ่นหลอดเลือด เอกซเรย์ปอด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจการทำงานหัวใจ เช่น ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ในรายที่อายุ 40-50 ปี ต้องตรวจละเอียดมากขึ้น เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจฮอร์โมน การทำงานของปอด ตรวจการทำงานหัวใจที่ละเอียดมากขึ้น และสำหรับชาย หญิงจะมีการตรวจที่แตกต่างกันและเพิ่มเติมอีกคือ ผู้หญิง ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram แต่อาจต้องตรวจเร็วกว่านี้ถ้ามีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมในคนอายุน้อยกว่า 40 ปี ในครอบครัว ผู้ชาย ตรวจต่อมลูกหมากและตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

          “สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป การตรวจก็จะตรวจพื้นฐานเหมือนกับอายุ 40-50 ปี และตรวจเพิ่มเติมเน้นค้นหาโรค เนื่องจากพบว่าปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และภูมิคุ้มกันลดลงเป็นหวัดบ่อย เช่น ตรวจวัดระดับสารอาหารวิตามิน, ตรวจหลอดเลือดหัวใจอุดตัน, ตรวจดูเนื้อสมอง, โรคสมองขาดเลือด, เนื้อสมองฝ่อ, มะเร็งสมอง, ตรวจโรคปอด มะเร็งปอด, วัดปริมาณไขมันในช่องท้องซึ่งสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงตรวจวัดการอุดตันและการไหลเวียนเลือดของเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง นอกจากนี้ยังมีการตรวจยีน เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรคก็มีความสำคัญ สามารถบอกความเสี่ยงการเกิดโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ต้องรอให้ผลเลือดผิดปกติ ช่วยวางแผนดูแลสุขภาพทั้งการออกกำลังกาย อาหาร การตรวจทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามความเสี่ยงทางพันธุกรรม” พญ.กฤดากร กล่าว

           อย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพเราควรคำนึงถึงสถานที่ตรวจสุขภาพ ควรเป็นสถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่เสี่ยงต่อการติดโรค เพราะเมื่อตรวจสุขภาพแล้ว เราก็จะได้ทราบถึงสุขภาพโดยรวม เพื่อจะได้หาวิธีดูแลและป้องกัน ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคภัย

Shares :