สวัสดีครับ วันนี้หมอจะมาพูดถึงเต่ากระดองแตก สาเหตุของการเกิดกระดองแตกในเต่าส่วนใหญ่มักเกิดจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากการถูกรถเหยียบ ชน ทับ การตกจากที่สูง การถูกของแข็งกระแทก ถูกกัด หรือสัตว์อื่นทำร้าย เป็นต้น ซึ่งการพบเจอเต่าอาจพบเจอในที่ไม่คาดคิดหลายๆ ที่ได้ เช่น ถนนในเมืองก็อาจพบพวกเขาเดินข้ามถนน ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเราอาจสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าเวลากลางคืน

 

       โดยกระดองเต่ามีส่วนประกอบสองส่วนหลักๆ คือ กระดองด้านหลัง ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากกระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง และเกล็ด ส่วนกระดองส่วนท้อง วิวัฒนาการมาจากกระดูกบางส่วนของกระดูกหัวไหล่ และกระดูกบริเวณท้อง โดยมี รยางค์ขา หัว คอ และหางยื่นออกจากช่องทางด้านหน้า และทางด้านท้ายของกระดองเต่าบางชนิดไม่สามารถหดหัว หรือขาได้ทั้งหมด

         หากเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว เราจะมีวิธีช่วยเหลือเต่าได้โดยการหาแผ่นรองที่แข็งแรงและกว้างเพียงพอมารองตัวเต่า แล้วใช้เทปพันไม่ให้เกิดการขยับเขยื้อน ขณะเคลื่อนย้ายควรอยู่ในที่แห้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสำลัก ถ้าหากมีเลือดออกให้ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสะอาด หรือผ้าก๊อซพันกดทิ้งไว้ 

          ในกรณีกระดองหลังแตกให้ระวังการกดทับโดนเนื้อเยื่อปอด เนื่องจากปอดเต่าอยู่ติดกระดองด้านบนนั่นเอง อีกประการหนึ่ง คือ เต่าเป็นสัตว์เลือดเย็น ต้องไม่ให้อยู่ในสถานที่เย็นเกินไป

          การรักษาหรือการแก้ไขกระดองแตกมีหลายขั้นตอน เช่น การจัดการความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น การให้สารน้ำเพื่อเพิ่มพลังงาน ก่อนทำความสะอาดบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการแตกหักของกระดอง คุมการติดเชื้อ และพิจารณาการซ่อมแซมกระดองที่แตกโดยการใช้วัสดุซ่อมแซมโดยสัตวแพทย์ และสิ่งที่พวกเราควรทราบนั่นคือเต่ามีหลายชนิด มีทั้งอาศัยอยู่บนบก และอาศัยในน้ำ ซึ่งเต่าก็ต้องการเกาะหรือวัสดุที่ลอยบนน้ำเนื่องจากต้องการการพักผ่อน ยกเว้นเต่าทะเลที่ขึ้นบกเพื่อวางไข่

        

    ดังนั้น การนำเต่าไปปล่อยก็ควรหาข้อมูลก่อนว่าเป็นเต่าชนิดไหนเพื่อจะได้หาสถานที่ที่เหมาะสมได้ถูกกับชนิดเต่า เพื่อให้พวกเขามีชีวิตต่อไปได้อย่างยืนยาว