royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ไลฟ์สไตล์

บันทึกประวัติศาสตร์พระราชไมตรีของในหลวง ร.9

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 - 17:44 น.
นวมินทรบรมนาถราชไมตรี,บัณฑูร ล่ำซำ,ธนาคารกสิกรไทย,จิระนันท์ พิตรปรีชา,มรวจักรรถ จิตรพงศ์,อนันต์ ชูโชติ
Shares :
เปิดอ่าน 926 ครั้ง

"นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" หนังสือดีสู่เยาวชน

        พระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับนานาประเทศ เป็นประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าและน่าจดจำของเหล่าพสกนิกรไทย ซึ่งในโอกาสครบ 59 ปีแห่งพระราชกรณียกิจสำคัญนี้ ธนาคารกสิกรไทย นำโดย บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ได้จัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ โดยจะมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ จัดแถลงข่าวแจกแจงรายละเอียดโดยมีแขกเหรื่อ อาทิ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, ทวีสิน ใจห้าว, ดร.แถมสุข -รณดล นุ่มนนท์, พันพิน ต่วนโสภณ, ศิริรัตน์ ภาศักดิ, สุธาทิพย์ ธัชยพงษ์, กนิษฐา ไกรฤกษ์, กัณทาทิพย์ สิงหเนติ, มนต์ฤดี วัชรประทีป, อารสา อัทพรพงษ์, อัจฉรา เสริบุตร เป็นต้น มาร่วมชื่นชมหนังสือดี ที่ชั้น 39 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

นวมินทรบรมนาถราชไมตรี

 บัณฑูร ล่ำซำ

         บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการเจริญพระราชไมตรีกับ 28 ประเทศและอีกหนึ่งนครรัฐ ในช่วงปี 2502-2537 นับเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งอีกด้านหนึ่งที่ทรงปฏิบัติเพื่อเกียรติภูมิของไทยปรากฎในสากล ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรบันทึกไว้เพื่อให้ปวงชนและอนุชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์

         เนื่องในโอกาสวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นวันครบรอบ 59 ปีแห่งการเจริญพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามเป็นแห่งแรก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2502 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรี ธนาคารกสิกรไทยในฐานะองค์กรหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ จึงได้จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมราโชวาท ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ (จัดทำเป็นคิวอาร์โค้ด) ตลอดจนเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่คณะผู้จัดทำได้จัดทำและเรียบเรียงขึ้นใหม่ จัดพิมพ์จำนวน 15,999 เล่ม ความหนา 590 หน้า แต่ละบทมีคลิปวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจแทรกอยู่ในเนื้อหาหนังสือ จำนวน 41 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 2 นาที มอบให้เป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่ www.นวมินทรบรมนาถราชไมตรี.com หรือดาวน์โหลดอ่านฟรีในรูปแบบ e-Book จากแอปฯ Ookbee

กัณทาทิพย์ สิงหเนติ-มนต์ฤดี วัชรประทีป-อารสา อัทพรพงษ์-อัจฉรา เสริบุตร

ดร.แถมสุข -รณดล นุ่มนนท์-บัณฑูล ล่ำซำ

          หนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” ได้ประมวลพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในการดำเนินพระราชวิเทโศบายในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับนานาประเทศเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาของประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้นำของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่ควรแก่การยกย่องสมกับที่ไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นการวางแนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

พันพิน ต่วนโสภณ-ศิริรัตน์ ภาศักดิ-สุธาทิพย์ ธัชยพงษ์-กนิษฐา ไกรฤกษ์

จิระนันท์ พิตรปรีชา

         ทั้งนี้ บัณฑูร กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นด้วยความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ เฉกเช่นโครงการที่เคยทำมาในอดีต เช่น โครงการจัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ชุด “ธิราชเจ้าจอมสยาม” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ 100 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2553 โครงการจัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ชุด “ศึกเก้าทัพ” ร่วมกับกองทัพบก เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักสามัคคี หวงแหนแผ่นดินไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในปี 2555 ตลอดจนโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ที่ได้จัดทำและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ธนาคารกสิกรไทยจึงขอเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะสนองพระราชปณิธานนั้น โดยการถวายความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของชาติไทยให้ประจักษ์ในสากลโลกต่อไป

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ