** หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเล่มบันดาลใจและเวทีเสวนา “จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสานสู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทาง และแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรายงานอีสานร่วมสมัย วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม เวลา 13.00-17.00 น.

          ** ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “ทูบีนัมเบอร์วัน” ในการนี้ทรงเปิดชมรม “ทูบีนัมเบอร์วัน” และศูนย์เพื่อนใจ “ทูบีนัมเบอร์วัน” โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันก่อน

         ** ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ผู้อำนวยการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย วันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโครงการไทย ดีไซเนอร์ อคาเดมี เดินหน้าปั้นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ประดับวงการเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก

         ** พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมผู้บริหารของสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ” ที่สำนักงานใหญ่ อพท. อาคารทิปโก้

         ** เศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป “บีเอ็มดับเบิลยู เอ็ม ไอซ์ เอ็กซ์พีเรียนซ์” เอาใจสมาชิกโปรแกรม “ดิ อัลติเมท จอยเอ็กซ์พีเรียนซ์” ด้วยสุดยอดประสบการณ์ดริฟท์รถสุดท้าทายบนพื้นทะเลสาบน้ำแข็ง ที่ประเทศสวีเดน

         ** ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” ได้ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-21.30 น. ที่โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต สอบถามรายละเอียด โทร.0-7660-0111