ที่มา คอลัมน์บนความเคลื่อนไหว ตีพิมพ์วันที่ 20 ส.ค.61 โดย ดารากร

   ความเคลื่อนไหวการเมืองในสัปดาห์นี้ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เริ่มที่ภารกิจของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่จำนวน 5 คน หลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง

นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง

 

 

   เริ่มต้นที่ในวันนี้ (20 ส.ค.) ทั้ง 5 คนจะเข้าหารือกับ รองนายกฯ “วิษณุ เครืองาม” เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ (21 ส.ค.) จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อแบ่งงาน กกต.แต่ละคน

   ขณะนี้ถือได้ว่าทั้ง 5 คนได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัว โดยต่อจากนี้ทั้งหมดภารกิจสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการสรรหา ส.ว.ตามกลุ่มอาชีพจำนวน 200 คน ก่อนส่งรายชื่อให้ คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน (รวมกับอีก 200 คน ซึ่ง คสช.เป็นผู้สรรหาเป็น 250 คน) หลังกฎหมายบังคับใช้, การคัดเลือกบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ กกต.ได้คัดเลือกไว้จำนวน 616 คน, กระบวนการจัดทำไพรมารีโหวต, การแบ่งเขตรวมถึงการจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ภายหลังกฎหมายลูกฉบับสุดท้ายมีผลบังคับใช้

   ทั้งหมดนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเสมือน “ภารกิจวัดใจ” 5 เสือ กกต.ในการทำหน้าที่อย่าง “เป็นกลาง-ปราศจากการครอบงำ” ตามวิสัยทัศน์ที่ “อิทธิพร บุญประคอง” ประธาน กกต.คนใหม่ ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เพื่อปูทางสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ล่าสุด กกต.ได้ออกมากางปฏิทินการเลือกตั้ง โดยคาดการณ์ว่าจะออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) เลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 4 ม.ค.2562 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ.2562 ต่อไป

   อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตา นั่นคือการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจรครั้งที่ 6/2561 ในระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.นี้ในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา

   ซึ่งมีวาระสำคัญอาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ระนอง ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การส่งเสริมแพทย์ทางเลือก โดยการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพแบบดุลยภาพบำบัดด้วยน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ, การพิจารณาผลักดันท่าเรือระนองให้เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ชายแดนฝั่งอันดามัน, การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยการใช้ปะการังเทียม เป็นต้น