ว่าที่ ร.ต.ดร.อนันต์  โพธิกุล ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  กล่าวว่า มกธ.ได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลขึ้นอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะในยุค New Normal ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดโดยรูปแบบการเรียนนั้น มีตั้งแต่การอ่าน ค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนกับคณาจารย์ทางทีวีออนไลน์และสื่อในระบบออนไลน์ที่จำลองห้องเรียนให้นักศึกษาที่เรียนผ่านระบบทางไกลได้เรียนในห้องไม่ต่างจากนักศึกษาภาคปกติ

นอกจากนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ. มีไอเดียที่จะให้โค้ชการแสดงมืออาชีพมาเทรน เพิ่มทักษะการใช้ภาษากาย ท่าทาง การสอน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนในระบบทางไกล และระบบปกติ มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วย

                              มกธ. ล้ำ! เปิดสอนระบบทางไกลสุดทันสมัย ทั้งในและต่างประเทศ รับ New Normal

ดร.อนันต์ กล่าวต่อไปว่า หลังช่วงโควิด-19 ยุคนิว นอร์มอล ที่การเรียนระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับการศึกษาในทุกระดับชั้น ทำให้มีนักศึกษาสมัครเรียนในระบบทางไกลของ มกธ. เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน และตอนนี้ก็ยังสามารถสมัครเรียนได้ตลอด ทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

                    มกธ. ล้ำ! เปิดสอนระบบทางไกลสุดทันสมัย ทั้งในและต่างประเทศ รับ New Normal
    
“การเรียนระบบทางไกลของ มกธ. มีการสอบเก็บคะแนน ทั้งแบบพรีเทสต์  โพสต์เทสต์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยแอดมิน ที่ประจำการในระบบออนไลน์ และอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาสอบถาม หรือปรึกษาเรื่องเรียนได้ตลอด ขอยืนยันว่า มกธ.มีความพร้อม และสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ผู้เรียนระบบทางไกลสามารถเรียนได้ไม่ต่างกับระบบปกติ และมีการดูแลนักศึกษาเช่นเดียวกับภาคปกติ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะเรียนจบออกไปอย่างมีคุณภาพ
    
ดร.อนันต์ กล่าวต่อไปว่า มกธ.มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบทางไกลของ มกธ.ได้ โดยขอใช้สถานที่ของสถานทูตในประเทศนั้น ๆ เป็นศูนย์สอบ ซึ่งประโยชน์ที่แรงงานไทยในต่างประเทศจะได้รับจากการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจนจบปริญญาตรีคือ จะเป็นแรงงานมีฝีมือ ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานจำนวนมาก เช่นไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตลอดจนในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา
 “ในส่วนนี้จะช่วยให้แรงงานไทยมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของการส่งรายได้กลับประเทศ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย”  ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าว
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-889-1701, 02-800-6800-5 ต่อ 2121 เว็บไซด์ : www.bkkthon.ac.th  Facebook : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – มกธ. BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY- BTU ที่อยู่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ห้องรับสมัครนักศึกษา ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08:30 น.-16:30 น.