นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ ระบุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้ารูปแบบใหม่ “City Lab Silom” ประกอบด้วย ป้ายรถเมล์ ทางเท้า และทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หลังเปิดทดลองใช้งานได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนเริ่มมีสภาพชำรุด เช่น แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา Blind Block (Braille Block) หลุดร่อน ส่วนป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีการทำเครื่องออกกำลังกาย มีประชาชนนำถุงพลาสติกมัดไว้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนั่งรอรถ นั้น 

 

 

          โครงการ “ซิตี้ แล็บ สีลม” เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้งานพื้นที่ของผู้คน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในบริบทเมือง ซึ่งเป็นโครงการศึกษาในระยะเวลาหนึ่งเดือน หากได้รับผลตอบรับที่ดีจะขยายการดำเนินการต่อไป ซึ่งพื้นที่ทดลองดำเนินการ 8 จุดย่านสีลม ได้แก่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารลิเบอร์ตี้ อาคารซีพีทาวเวอร์ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ อาคารธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคารธนิยะ และอาคารญาดา 

 

กทม.ทดลองโครงการ  ซิตี้ แล็บ สีลม 

 


          ดังนั้นในการทดลองดำเนินการจะใช้วัสดุชั่วคราวที่สามารถรื้อถอนง่าย ราคาไม่สูง รวมทั้งบริเวณดังกล่าวมีผู้สัญจรจำนวนมาก ขณะที่การดำเนินการเป็นการทดลองชั่วคราวในระยะสั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการและผู้สัญจรตามรูปแบบ ซิตี้ แล็บ หรือ ‘ห้องทดลองเมือง’ คือ กระบวนการนำเมืองที่อาศัยอยู่มาเป็นห้องทดลอง ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของคนเมืองเพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนางานออกแบบพื้นที่สาธารณะที่จะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่คนเมือง รวมไปถึงเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของเมือง และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ก่อนดำเนินการถาวรต่อไป
 


 

กทม.ทดลองโครงการ  ซิตี้ แล็บ สีลม 

 

          น.ส.ภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวว่า โครงการปรับภูมิทัศน์ย่านสีลมในช่วงแรกเป็นช่วงระยะทดลองดำเนินการ จึงใช้วัสดุชั่วคราวที่สามารถปรับเปลี่ยน รื้อถอน หรือล้างออกได้ เช่น ใช้สติกเกอร์สีติดที่ทางเท้า ใช้สีที่สามารถล้างออกได้ และใช้วิธีติดตั้ง Blind Block (Braille block) ชั่วคราว เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดจะมีการสรุปผลการทดลองเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นแบบถาวรต่อไป