ชาวบ้านบริเวณตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง มีปัญหาร้องเรียนเรื่องการสร้างทำนบกั้นน้ำ รุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคล หวั่นผลกระทบระยะยาว ร้องเรียนเรื่อง นายสมยศ วงศ์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีสั่งการหรืออนุญาตให้ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำทุ่งนายชั้น ยาสกุล หมู่ 1 ก่อนการจัดจ้าง และบุกรุกทำลายทรัพย์สินที่ดินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำดังกล่าว 

 


          โดยได้แจ้งเรื่องไปถึงหน่วยงานของป.ป.ช.แล้ว และมีการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนดังกล่าวแล้ว มีมติส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 


          โดยเข้าไปติดต่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องราวดังกล่าวแล้ว แต่อำเภอเถินให้คำตอบมาแค่ว่า กำลังรอเจ้าหน้าที่สอบสวนมาสอบสวนกรณีดังกล่าวอยู่และกลัวว่าเรื่องราวเงียบหายไป จึงอยากให้ลุงแจ่มช่วยติดต่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วย
หยด


ตอบ
          เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เถิน  ชี้แจงว่า ได้รับทราบถึงเรื่องราวที่มีประชาชนแจ้งและมีหนังสือเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและการบุกรุกที่ดินของนายสมยศ วงศ์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้ อบต.เถิน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ยื่นเรื่องดำเนินการจัดตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 


          แต่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของอบต.เถิน มีไม่เพียงพอในการจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน โดย อบต.เถิน ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย และขณะนี้รอจัดเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนถึงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด 


          เพราะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ในอบต.เถิน ได้แบ่งงานกันเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้ามาใช้บริการที่อบต.เถิน และฝากถึงประชาชนช่วยเห็นใจเรื่องของเจ้าหน้าที่อบต.เถิน ด้วย เพราะมีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย แต่จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด