บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา และ ปุณณดา ปริเมธาชัย จัดงานเปิดตัว “เจดับเบิ้ลยูดี อาร์ต สเปซ” ศูนย์รวมที่สุดแห่งการให้บริการจัดเก็บงานศิลปะและบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัยอย่างครบวงจร ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งจากศิลปินในประเทศไทยและสากล โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์ศิลปะระดับภูมิภาค

เปิดพื้นที่จัดเก็บงานศิลปะครบวงจร

“โต๋” ศักดิ์สิทธิ์ 

เปิดพื้นที่จัดเก็บงานศิลปะครบวงจร

จิตต์สิงห์ สมบุญ-เพชร โอสถานุเคราะห์-จี๊ด แสงทอง-ชัญญา จุลโสภณศรี

          ภายในงานเปิดขับกล่อมด้วยบทเพลงพิเศษจาก “โต๋” ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร โดยมีแขกรับเชิญจากทุกวงการทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ "จี๊ด" แสงทอง เกตุอู่ทอง, “โอ๋ ฟูตอง” หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, สมศรี กรมดิษฐ์, วรจรรย์ เที่ยงธรรม, อัจฉรา นิมิตรปัญญา, พีรญา วงศรานุชิต, "เชฟอาร์ต" ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์, “แชมป์” พีรพล เอื้ออารียกูล, “วิว” พงศ์ชนก, ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ, ช่วง มูลพินิจ, เพชร โอสถานุเคราะห์, จุฬาลักษณ์ ผลภิภม, ประกาสิทธิ์-นภัสนันท์ พรประภา, ปิยะ กิตติธีรพรชัย, ดร.บุษกร บิณฑสันต์, จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์, ประสงค์ ลือเมือง ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ชั้น 3 JWD Siam ซอยจุฬาฯ 16 เมื่อวันก่อน

เปิดพื้นที่จัดเก็บงานศิลปะครบวงจร

ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ-ช่วง มูลพินิจ

เปิดพื้นที่จัดเก็บงานศิลปะครบวงจร

“โอ๋ ฟูตอง” หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ

          ชวนินทร์ เปิดเผยถึงที่มาแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ พื้นที่บริการงานศิลปะครบวงจร ตั้งแต่บริการจัดเก็บผลงานศิลปะ ได้แก่ จัดเก็บ ขนส่ง เคลื่อนย้าย ซ่อมแซม จัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น และพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ซึ่งจัดแสดงชุด “In Search Of Other Time: Reminiscence Of Things Collected” คอลเลกชั่นส่วนตัวของ 21 นักสะสมที่ส่วนใหญ่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนได้แก่ Christoph & Lani Zimmermann, Eric Booth, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ, ชนะ อัษฎาธร, ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา, ดิสพล จันศิริ, ธีระ วานิชธีระนนท์, ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, พิริยะ-กรกมล วัชจิตพันธ์, เยาวณี นิรันดร, โม จิรชัยสกุล, วิชัย เบญจรงคกุล, วิท วรรณไกรโรจน์, ศักดา ฉันทนาวานิช, ศุภมาศ พะหุโล, สุทธิมา สุจริตกุล, อตินุช ตันติวิท, อรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา และ อรศิริ ชินกำธรวงศ์

เปิดพื้นที่จัดเก็บงานศิลปะครบวงจร

ปุณณภา ปริเมธาชัย-ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา

          นอกจากนี้ ผู้บริหาร เจดับเบิ้ลยูดี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่นชื่อ “JWD Art Space” เก็บข้อมูลของทุกผลงานให้ลูกค้าโดยทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบวัดขนาดและบันทึกรายละเอียดในระบบบริหารจัดการ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะชิ้นงานที่ถูกจัดเก็บผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่นนี้ยังใช้เป็นช่องทางการสื่อสารให้กับกลุ่มคนที่สนใจในศิลปะ เพื่อให้คนที่รักได้เข้าถึง ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว งานอีเวนต์ด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น งานโชว์, งานแฟร์ นำเสนอในช่องทางดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าถึงง่ายที่สุด ทุกวันนี้โลกแคบลงจากการสื่อสารและโลกออนไลน์ วงการต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งในการย่อโลก