นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความ ระบุหลังจาก กทม.ได้ขุดลอกคลองยายสุ่น หลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 9 จนกลับมาสะอาด และติดป้ายขอความร่วมมือไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงคลอง

 

 

 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองยายสุ่น

 

 

          แต่ปัจจุบันยังมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง และผู้ประกอบการริมคลองยายสุ่นทุกราย เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาคลองยายสุ่น และขอความร่วมมือผู้ประกอบการทำการบำบัดน้ำจากอาคารหรือสถานประกอบการให้มีสภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่คลอง 

 

 

 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองยายสุ่น

 


          ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้นำสารแร่ธรรมชาติ PPN ใส่ลงน้ำในคลอง เพื่อบำบัดสภาพน้ำและปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตลอดแนวคลองยายสุ่น ส่วนกรณีการปล่อยน้ำทิ้งลงคลองยายสุ่น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับเจ้าของร้านอาหารที่กระทำผิดตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองยายสุ่น

 


 

 

 

          ด้าน นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลอง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริเวณริมคลองยายสุ่น เช่น เอสพลานาด และตลาดนัดรถไฟ ร่วมพัฒนาคลองให้มีความสะอาด สวยงาม ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 

 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองยายสุ่น

 


          ขณะเดียวกันได้วางมาตรการให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนำภาชนะกลับไปล้างในสถานที่ของผู้ประกอบการ ไม่ล้างและทิ้งน้ำเสียลงคลองยายสุ่น ทั้งนี้ หากพบผู้ประกอบการรายใดไม่ทำการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานเขตฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองยายสุ่น